fbpx
Optimarisk d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Ulica Stjepana Vukovića 2, 42 000 Varaždin

Via Tel d.o.o., Jasna Šenjug

Optimarisk > Via Tel d.o.o., Jasna Šenjug

Via Tel d.o.o., Jasna Šenjug

Kroz godine suradnje opravdali su našu odluku o njihovom angažmanu. Znamo da ćemo pravovremeno dobiti obavijest o potrebnoj obnovi polica osiguranja, te da je njihov prijedlog, bilo za sklapanje polica osiguranja, bilo za proširenje pokrića po policama, ukoliko se u našem poslovanju pokaže potreba za time, najbolji izbor za nas kojeg u datom trenutku možemo dobiti.

Optimarisk

View All Posts