fbpx
Optimarisk d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Ulica Stjepana Vukovića 2, 42 000 Varaždin

Times Computers d.o.o. i 8. bit d.o.o., Slavica Škrobot

Optimarisk > Times Computers d.o.o. i 8. bit d.o.o., Slavica Škrobot

Times Computers d.o.o. i 8. bit d.o.o., Slavica Škrobot

„Otkad koristimo uslugu brokera – Optimariska, napokon se imamo na koga osloniti kada dođe do štete i sigurni smo da su naše police osiguranja potpune i kvalitetne. Cijenimo njihovu stručnost, brzinu i sva pitanja vezana za osiguranja s punim povjerenjem prepuštamo njima.“

Optimarisk

View All Posts