fbpx
Optimarisk d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Ulica Stjepana Vukovića 2, 42 000 Varaždin

Terma HGK d.o.o. i Vila d.o.o.

Optimarisk > Terma HGK d.o.o. i Vila d.o.o.

Terma HGK d.o.o. i Vila d.o.o.

Mogu samo reći da se povijest osiguravanja u našem Društvu dijeli na razdoblje bez Optimariska i razdoblje uz Optimarisk. Cijenimo i njegujemo profesionalnost i stručnost, pouzdanost, brzinu i odgovornost. I nije fraza da suradnju s Optimariskom redovito preporučujemo i privatnim i poslovnim prijateljima.

Optimarisk

View All Posts