fbpx
Optimarisk d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Ulica Stjepana Vukovića 2, 42 000 Varaždin

Tatjana Tepeš, mag. javne uprave

Optimarisk > Broker u osiguranju > Tatjana Tepeš, mag. javne uprave

Tatjana Tepeš, mag. javne uprave

Izvršna direktorica, ovlašteni broker u osiguranju i reosiguranju

Moja avantura sa osiguranjem započinje 2005. godine na samom početku formiranja brokerske djelatnosti u Hrvatskoj. Suočeni  sa  nepoznavanjem i nepovjerenjem okoline za našu, tada novu djelatnost, svakodnevni poslovi predstavljali su veliki izazov sa nizom uspjeha i pogrešaka.  Danas znam da  su mi upravo ti izazovi dali snagu za ne odustajanje. Bila sam svjesna da angažmanom brokera klijenti ostvaruju iznimne  benefite i željela sam na to ukazati svakom našem tadašnjem i budućem klijentu. Tokom godina educirala sam se i stjecala znanja iz raznih područja djelatnosti  i međuljudskih odnosa kako bih u svakom trenutku mogla uspješno odgovoriti na potrebe naših klijenata. Danas, zajedno sa kolegama, Optimarisk vodim prema društvu koje će svojom poslovnom izvrsnošću i društvenom odgovornošću postati najekspeditivnija i najpouzdanija tvrtka na tržištu brokerskih usluga u osiguranju i reosiguranju.“ Jer sve je moguće, za nemoguće samo treba malo više vremena“ (Dan Brown)

Adresa

Zagrebačka 57, Varaždin

Kontakt detalji

+385 91 220 41 02 tatjana.tepes@optimarisk.hr