fbpx
Optimarisk d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Zagrebačka 57 #42 000 Varaždin

Robertino Radić

Optimarisk > Administrator > Robertino Radić

Robertino Radić

Administrativna i tehnička podrška

Društvu Optimarisk priključio sam se prije 13 godina. Radim na poslovima tehničke i administrativne podrške kolegama i klijentima. Ovaj posao prije svega zahtijeva ljudsku vještinu koja se odnosi na sposobnost tolerancije i razumijevanja za rad s ljudima. Kompetentno ispunjavam svoje dužnosti i stvaram ugodne uvjete za suradnju sa svakim našim klijentom. Razumijem potrebe naših klijenata i povezujem ih sa svojim kolegama brokerima kako bi opravdao njihovo povjerenje.

Adresa

Zagrebačka 57, Varaždin

Kontakt detalji

+385 91 22 04 100 robert.radic@optimarisk.hr