fbpx
Optimarisk d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Zagrebačka 57 #42 000 Varaždin

Miroslav Mance

Optimarisk > Administrator > Miroslav Mance

Miroslav Mance

Administrativna i tehnička podrška

U Optimarisku obavljam poslove tehničke, informatičke i administrativne podrške svojim kolegama – brokerima. Iako sam se Društvu pridružio nedavno, moji kolege se uvijek mogu osloniti na mene kada dođe do problema ili upita koji zahtijevaju određenu obradu podataka, izradu grafičkih prikaza te potrebnih ulaznih podataka za analizu ponuda.

Adresa

Miroslava Krleže 3 A, Rijeka

Kontakt detalji

+385 91 720 8440 miroslav.mance@optimarisk.hr