fbpx
Optimarisk d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Ulica Stjepana Vukovića 2, 42 000 Varaždin

Mr.sc. Damir Vlašić dipl. ing. el

Optimarisk > Broker u osiguranju > Mr.sc. Damir Vlašić dipl. ing. el

Mr.sc. Damir Vlašić dipl. ing. el

Direktor, ovlašteni broker u osiguranju i reosiguranju

Kad smo 2005. godine osnovali Optimarisk, među prvima u Hrvatskoj u sektoru osiguranja, htjeli smo tvrtkama i građanima pružiti nove usluge kojih do tada nije bilo na tržištu. Kroz godine razvili smo respektabilan tim brokera u osiguranju na koji sam iznimno ponosan i koji sposoban zadovoljiti potrebe najzahtjevnijih klijenata te im osigurati optimalno pokriće za sve njihove rizike.

Adresa

Zagrebačka 57, Varaždin

Kontakt detalji

+385 98 267 117 damir.vlasic@optimarisk.hr