fbpx
Optimarisk d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Ulica Stjepana Vukovića 2, 42 000 Varaždin

Boško Matijević

Optimarisk > Broker u osiguranju > Boško Matijević

Boško Matijević

Ovlašteni broker u osiguranju

Osiguranjem se bavim više od 10 godina. Volim posao osiguranja te svoju budućnost želim i dalje graditi u istom području. Iz tog razloga veseli me da svoj poslovni put mogu nastaviti u Optimarisku jer kao zastupnik  osiguravajuće kuće shvatio sam da nikad neću moći svojim klijentima ponuditi takvu uslugu u osiguranju, kao što ću moći  sada kao broker u osiguranju.

 

Adresa

bosko.matijevic@optimarisk.hr

Kontakt detalji

+385 98 555 772