fbpx
Optimarisk d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Ulica Stjepana Vukovića 2, 42 000 Varaždin

Direktor

Optimarisk > Direktor

Mr.sc. Damir Vlašić dipl. ing. el

Direktor, ovlašteni broker u osiguranju i reosiguranju