fbpx
Optimarisk d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Zagrebačka 57 #42 000 Varaždin

Broker u osiguranju

Optimarisk > Broker u osiguranju

Mr.sc. Damir Vlašić dipl. ing. el

Direktor, ovlašteni broker u osiguranju i reosiguranju