fbpx
Optimarisk d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Ulica Stjepana Vukovića 2, 42 000 Varaždin

Osigurateljna praksa hrvatskih poduzetnika se mijenja
Optimarisk > Osiguranja imovine > Osigurateljna praksa hrvatskih poduzetnika se mijenja

Osigurateljna praksa hrvatskih poduzetnika se mijenja

Optimarisk d.o.o. je društvo registrirano za obavljanje brokerskih usluga u osiguranju  i reosiguranju. Usmjereni smo  na male, srednje i velike poduzetnike, ali  i na fizičke osobe te njihove osigurateljne potrebe u neživotnim i životnim osiguranjima. Broker u osiguranju  je zapravo konzultant koji poznaje djelatnost i razumije potrebe osiguranika, pomaže mu kod upravljanja rizicima i posreduje kod sklapanja ugovora s osiguravateljem.

  • Možete li nam malo pojasniti vašu ulogu? Što je broker u osiguranju?

Osnovni posao brokera u osiguranju je posredovati između osigurateljnih potreba svog klijenta i tržišta osiguranja. Broker je stručnjak koji poznaje osigurateljno tržište, zna procijeniti rizik kojem je izložen klijent i poznaje tehniku sklapanja ugovora o osiguranju. U svom poslu broker je neovisan i zastupa interese klijenta. To je velika prednost koja klijentu koji nas angažira osigurava pristup cjelokupnom osigurateljnom tržištu. S druge strane to znači da mi za obavljanje zahtjevnog i odgovornog posla posredovanja moramo izuzetno dobro poznavati osigurateljno tržište. Mi pomažemo kod izbora osiguratelja, vrste osiguranja, opsega pokrića i visine premije osiguranja.

  • Zašto bi netko angažirao vas, a ne bi se obratio izravno osiguravajućem društvu?

Zašto kada idete na sud angažirate odvjetnika? Kada trebate napisati prigovor osiguratelju također angažirate odvjetnika? To je potreba angažirati nekoga tko poznaje materiju i postupke. Tako je i u našem poslu. Prvo, jer na taj način osigurateljima šaljete jasnu poruku da ste angažirali nekoga tko zna posao, drugo, da ste se obratili svima na tržištu i treće je da na taj  način štedite vrijeme i novac.

  • Što bi preporučili hrvatskim poduzetnicima? Koja je važnost osiguranja? Zašto bi se trebali osigurati?

Trgovac se mora dati osigurati, jer se tako neće izložiti velikoj opasnosti. Nitko nije propao od plaćanja osigurnine, dok su, naprotiv, mnogi propali jer su mnogo riskirali.”(Benedikt Kotruljević, 1458.)

Podsjetio bi ih na riječi Benedikta Kotruljevića, znamenitog hrvatskog i svjetskog znanstvenika, jednog od stvaraoca originalne hrvatske ekonomske teorije, koje na jednostavan način navode bit suvremenog sustava osiguranja. U svom djelu iz 15. stoljeća

“O trgovini i savršenom trgovcu” on šalje i danas aktualnu poruku gospodarstvenicima i osigurateljima: preuzimajući rizik na sebe trgovac se izlaže velikom riziku i može propasti, a preuzimajući rizik na sebe osiguratelji neće propasti. Postoji stalna potreba pojedinca i zajednice da se zaštiti od opasnosti koje mu ugrožavaju život i nanose imovinsku štetu. Kroz povijest i danas razorne elementarne nepogode, poplave, uragani, potresi, požari, vulkani, orkanski vjetrovi i oluje predstavljaju izazov i iskušenje za ljudsku zajednicu, jer donose velike ljudske i materijalne gubitke u svim krajevima svijeta.

Hrvatskim poduzetnicima bih preporučio da se obrate brokerima za usluge koje su im besplatne. Zamislite da vam netko nudi pravne savjete, usluge računovodstva ili promocije besplatno. Mnogi nažalost misle da je osiguranje osoba, imovine ili interesa manje važno od računovodstva ili promocije.

Optimarisk

View All Posts