fbpx
Optimarisk d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Zagrebačka 57 #42 000 Varaždin

O nama

Optimarisk > O nama

OPTIMARISK

OPTIMARISK tim vaši su brokeri u osiguranju i reosiguranju

 

Optimarisk d.o.o. je društvo registrirano za obavljanje brokerskih usluga u osiguranju i reosiguranju od 2005. godine i svojim djelovanjem usmjereni smo na cjelokupno tržište Republike Hrvatske. Usmjereni smo na male, srednje i velike poduzetnike, ali i fizičke osobe, na njihove osigurateljne potrebe u neživotnim i životnim osiguranjima. Sjedište Društva je u Varaždinu, a od 2015. godine djelujemo i sa uredom u Rijeci. Društvo čini sedmero djelatnika, četiri ovlaštena brokera u osiguranju i reosiguranju, licencirana od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) te troje djelatnika koji pružaju tehničku i administrativnu podršku.

 

Prepoznajući potrebe klijenta za osiguranjem, kao i specifičnosti svakog pojedinog osiguravajućeg društva, u mogućnosti smo svojim klijentima ponuditi optimalno osiguranje koje prije svega znači uštedu novca, administrativnu podršku te savjetovanje o stvarno potrebnim rizicima bez dodatnih suvišnih plaćanja. U slučaju štete zastupamo interese klijenta od same prijave, prikupljanja dokumentacije, do brze i učinkovite isplate odštete. Naša usluga za klijente je besplatna.

Neovisni smo i djelujemo u najboljem interesu naših klijenata. Potvrda profesionalnosti i kvalitete našeg rada su naši mnogobrojni klijenti različiti po veličini, vrsti djelatnosti i izloženosti riziku.

 

Damir Vlašić, direktor

Naša misija

Naša misija je biti  najpouzdaniji partner klijentima koje čine pravni i fizički subjekti te individualnim pristupom, bez naknade, ponuditi trenutačno optimalnu tržišnu ponudu osiguranja ili reosiguranja.

Naša vizija

Naša vizija je poslovnom izvrsnošću i društvenom odgovornošću postati najekspeditivnija i najpouzdanija tvrtka na tržištu brokerskih usluga u osiguranju i reosiguranju.

Vrijednosti i ciljevi poslovanja

Profesionalnost

Posvećenost klijentu

Stučnost i licenciranje

Povjerenje

Pouzdanost

Inovativnost

Poslovna etika

Društvena odgovornost

Što naši klijeti kažu o nama?

  • Iskopi i transporti Belobrajdić d.o.o., Saša Belobrajdić

    „Brokerske usluge Optimariska koje koristimo za naše poslovanje u poslovima osiguranja su profesionalne, točne i pravovremene. Svoje zadovoljstvo Optimariskom pokazujemo kroz svoju vjernost dugi niz godina. Optimarisk nam posvećuje svoje vrijeme i pomaže u rješavanju teških ili nejasnih situacija kako bi se sve odvilo u najboljem redu i u svakom trenutku najpovoljnije za nas. Same pohvale od tvrtke Iskopi i transporti Belobrajdić d.o.o.“

  • Mrnjavac d.o.o., Gabrijel Mrnjavac

    „Dugi niz godina bavimo se međunarodnim transportom i prije nego smo počeli koristiti uslugu brokera gubili smo vrijeme na analize ponuda osiguranja, prijave šteta i sve vezane poslove za osiguranje. Sada to više nije naša briga, imamo brokera kojem vjerujemo, koji vodi brigu o našim policama osiguranja i u potpunosti smo rasterećeni svih pitanja koja se tiču osiguranja. Angažmanom Optimariska ostvarili smo uštedu novaca i vremena.“