fbpx
Optimarisk d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Zagrebačka 57 #42 000 Varaždin

Naš tim

Optimarisk > Naš tim

Ako Vam je potreban konzultant u osiguranju koji pazi na detalje, uzima u obzir Vaše potrebe, mogućnosti i ciljeve, može Vam objasniti što Vam je zaista potrebno te od kojih rizika se možete osigurati i pod kojim uvjetima, slobodno nam se obratite s punim povjerenjem.

Mr.sc. Damir Vlašić dipl. ing. el

Direktor, ovlašteni broker u osiguranju i reosiguranju

Kad smo 2005. godine osnovali Optimarisk, među prvima u Hrvatskoj…

Tatjana Tepeš, mag. javne uprave

Izvršna direktorica, ovlašteni broker u osiguranju i reosiguranju

Moja avantura sa osiguranjem započinje 2005. godine na samom početku…

Mišel Topolčić, univ. bacc. oec

Ovlašteni broker u osiguranju

Sa osiguranjem sam se prvi puta susreo u Optimarisku, prije…

Boško Matijević

Prodajni specijalist

Osiguranjem se bavim više od 10 godina. Volim posao osiguranja…

Tea Mance, mag.oec

Ovlašteni broker u osiguranju i reosiguranju

Moje ambicije oduvijek su bile usmjerene prema radu s ljudima,…

Robertino Radić

Administrativna i tehnička podrška

Društvu Optimarisk priključio sam se prije 13 godina. Radim na…

Miroslav Mance

Administrativna i tehnička podrška

U Optimarisku obavljam poslove tehničke, informatičke i administrativne podrške svojim…