fbpx
Optimarisk d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Ulica Stjepana Vukovića 2, 42 000 Varaždin

Putna osiguranja

Optimarisk > Putna osiguranja

Putna osiguranja

Odlučili ste se za putovanje ili odmor? Nije vrijeme za brige…  prepustite se uživanju, opustite se i mirno otputujte s policom putnog zdravstvenog osiguranja. Putujte sigurni s osigurateljnim pokrićem za slučaj bolesti ili nesretnog slučaja za vrijeme boravka u inozemstvu.

+385 42 204 115 ZATRAŽI PONUDU

Odlučili ste se za putovanje ili odmor? Nije vrijeme za brige…  prepustite se uživanju, opustite se i mirno otputujte s policom putnog zdravstvenog osiguranja. Putujte sigurni s osigurateljnim pokrićem za slučaj bolesti ili nesretnog slučaja za vrijeme boravka u inozemstvu.

 

Do 31. listopada 2022. prilikom ugovaranja programa godišnjeg putnog osiguranja možete ostvariti 50% popusta na ukupnu premiju

Upitnik za osiguranje