fbpx
Optimarisk d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Ulica Stjepana Vukovića 2, 42 000 Varaždin

Osiguranje od financijskih gubitaka

Optimarisk > Osiguranje od financijskih gubitaka

Osiguranje od financijskih gubitaka

Ovim osiguranjem se pruža osigurateljna zaštita za štete prouzrokovane prekidom rada zbog uništenja, oštećenja ili nestanka osigurane stvari, kako je definirano Uvjetima za osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti (osnovne i dopunske opasnosti).

+385 42 204 115 ZATRAŽI PONUDU

Osigurajte se od financijskih gubitaka

Ugovaranjem:

Ovim osiguranjem se pruža osigurateljna zaštita za štete prouzrokovane prekidom rada zbog uništenja, oštećenja ili nestanka osigurane stvari, kako je definirano Uvjetima za osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti (osnovne i dopunske opasnosti).

 Predmet osiguranja mogu biti:

  •  dohodak ili dobit
  •  određeni fiksni troškovi poslovanja

 

Osiguranje od financijskih gubitaka radi prekida rada zbog loma strojeva

Ovim osiguranjem pokriveni su gubitci nastali zbog rizika loma stroja. U pravilu se osiguravaju samo pojedini strojevi u proizvodnom procesu koji bi mogli značajnije utjecati na poslovanje osiguranika, odnosno, izazvati duži prekid proizvodnje i prouzročiti gubitke.

Osiguranje raznih priredbi zbog atmosferskih neprilika

Ovim osiguranjem provodi se osigurateljna zaštita od oborina tokom sportskih, kulturnih i sličnih priredbi koje se organiziraju na otvorenom prostoru.

Predmet osiguranja može biti:

  •  bruto prihod koji se očekuje od priredbe
  •  trošak koji je nastao u vezi s priredbom

 

Osiguranje robe u prijevozu

Rizik nastanka štete na teretu tijekom prijevoza sve je prisutniji. Slaganje tereta, premještanje, duga putovanja, loše vrijeme i ostale prirodne nepogode mogu dovesti do oštećenja, uništenja, krađe dijelova ili cijele pošiljke. Ovim osiguranjem pokrivaju se štete nastale uslijed fizičkog oštećenja i gubitka robe u domaćem ili međunarodnom prijevozu.

Osiguranje od odgovornosti

Osiguranjem od odgovornosti štiti se imovinski interes osiguranika u slučaju odštetnih zahtjeva trećih osoba. Takvi zahtjevi mogu nastati iz ugovorne ili izvanugovorne odgovornosti osiguranika kao posljedica ponašanja u smislu obavljanja djelatnosti, iz posjedovanja stvari ili određenog svojstva kao izvora opasnosti ili pak iz pravnog odnosa. Ugovaranjem osiguranja od odgovornosti štitite se od mogućih financijskih obveza koje nije moguće predvidjeti, a koji mogu ugroziti poslovanje vaše tvrtke.

Upitnik za osiguranje