fbpx
Optimarisk d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Ulica Stjepana Vukovića 2, 42 000 Varaždin

Osiguranje imovine tvrtke

Optimarisk > Osiguranje imovine tvrtke

Osiguranje imovine tvrtke

Za svoju tvrtku odaberite sigurnost. Osigurajte zaposlenike, imovinu i interese, i na taj način svedite na najmanju moguću mjeru mogućnost da iznenadni i neplanirani štetni događaji ugroze vaše poslovanje. Osiguravajući se prebacujete rizik na osiguratelja i umanjujete posljedice neželjenog događaja.

+385 42 204 115 ZATRAŽI PONUDU

Osigurajte imovinu svoje tvrtke

Ugovaranjem:

Osiguranje od požara

Osiguranjem od požara osiguravate Vašu nekretninu i njene dijelove, uključujući ugrađene instalacije i drugu ugrađenu mehaničku opremu (dizala, centralno grijanje s rezervoarom za gorivo, grijače, klima uređaje i sl.) te podrumske zidove i temelje objekta. Također je moguće osigurati i druge vrste nekretnina kao što su ceste, mostovi, tuneli, željeznica i sl.

Osiguranje od provalne krađe

Ugovaranjem osiguranja od provalne krađe i razbojstva osiguravate se od rizika izvršenja ili pokušaja provalne krađe ili razbojstva te obijesti (vandalizma) tijekom provalne krađe. Osiguranjem je pokrivena šteta od odnošenja, uništenja ili oštećenja osiguranih stvari, kao i šteta prouzročena oštećenjem građevinskih dijelova objekta te instalacije i opreme.

Osiguranje od potresa

Potres je elementarna nepogoda koju nije moguće predvidjeti, dolazi brzo, nemoguće ga je zaustaviti i ovisno o snazi može prouzročiti velika materijalna razaranja. Ne možemo ga spriječiti ili točno predvidjeti, ali se možemo na vrijeme osigurati od potencijalnih materijalnih gubitaka.

All risk osiguranje

„All risks” ili osiguranje od svih rizika sinonim je za osiguranje imovine prilagođeno svakom pojedinom osiguraniku. Namijenjeno je prije svega tvrtkama koje ostvaruju značajniji opseg poslovanja te je kao standardno pokriće uobičajeno na svjetskom i europskom tržištu osiguranja.

Osiguranje strojeva od loma i nekih drugih opasnosti

Vaši strojevi, aparati, uređaji i oprema stalno su izloženi oštećenjima ili kvarovima koji nastaju korištenjem. Osiguranje strojeva od loma osigurava zaštitu u slučaju oštećenja ili uništenja osiguranog predmeta zbog nezgode u pogonu kao posljedice nepredviđenog i iznenadnog štetnog događaja, uključujući nespretnost, nehaj i zlu namjeru.

Osiguranje zaliha

Osiguranje zaliha na flotantnoj osnovi podrazumijeva osiguranje zaliha do visine stvarne vrijednosti u trenutku nastanka štetnog događaja i najviše do vrijednosti zaliha na dan štete iskazanih u poslovnim knjigama osiguranika. Zalihe se osiguravaju od opasnosti koje su u skladu s uvjetima za osiguranje od opasnosti od požara i nekih drugih opasnosti, te ostalih rizika prema potrebama klijenta.

Osiguranje elektroničke opreme

Osiguranje elektroničke opreme pruža Vam osigurateljnu zaštitu za sveukupnu elektroničku opremu, uključujući funkcionalne programe za operativne sustave. Ovaj oblik zaštite je prvenstveno usmjeren osiguranju opreme korporativnih klijenata. Osigurateljna zaštita uključuje požarne rizike, rizik loma stroja, rizik od provalne krađe te razbojstva.

Upitnik za osiguranje