fbpx
Optimarisk d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Zagrebačka 57 #42 000 Varaždin

Česta pitanja

Optimarisk > Česta pitanja

Najčešće postavljena pitanja

Q

Što znači brokerska djelatnost u osiguranju?

Brokerska djelatnost u osiguranju podrazumijeva poslove koji se odnose na pripremu za sklapanje ugovora o osiguranju, savjetovanje oko odabira najpovoljnijeg osiguravatelja, pomoć u prijavi i realizaciji šteta te niz drugih poslova vezanih uz osiguranje imovine, osoba, vozila i slično. Naše Društvo posreduje kod svih vrsta osiguranja, bilo kod pravnih ili kod fizičkih osoba, a posluje sa gotovo svim osiguravateljima u Hrvatskoj.

Q

Koja je razlika između našeg Društva i zastupničke agencije odnosno zastupnika?

Naše Društvo nastupa u ime i za račun svog klijenta, a zastupnik u ime i za račun osiguratelja. Broker traži najpovoljniju mogućnost da na cjelokupnom tržištu osiguranja pronađe osiguratelja koji bi rizik preuzeo pod najpovoljnijim uvjetima za klijenta, a zastupnik budućem klijentu prezentira produkte osiguratelja kojeg zastupa. Broker ima zaključenu vlastitu policu od profesionalne odgovornosti za štetu na svotu osiguranja od najmanje 9.750.000,00 HRK i time odgovara za štete koje bi bile posljedica njegove aktivnosti, što je dodatna garancija kvalitete i profesionalnosti.

Q

Kolika je cijena naših usluga?

Zakon regulira našu djelatnost na način da se mi financiramo kroz proviziju koju nam isplaćuje osiguravatelj, a koja je kod svakog osiguravatelja uključena u premiju kao trošak pribave osiguranja. S obzirom da se našim posredovanjem premija osiguranja ne smije povećati, navedene usluge su za naše klijente besplatne. Suradnja s brokerom ne zahtijeva nikakva dodatna financijska sredstva od tvrtke ili fizičke osobe, a klijentima donosi značajne uštede vremena. Ovakvom dinamikom se ostvaruje bolji financijski efekt jer će se o poslu koji nedovoljno poznajete brinuti stručnjaci koji poznaju tržište osiguranja i koji se tim poslom profesionalno bave.

Q

Zašto angažirati naše Društvo, kada se osiguranje može ugovoriti direktno sa osiguravajućim društvom?

Na hrvatskom tržištu u ovom trenutku posluje 15 društava za osiguranje koja svojim osiguravateljnim proizvodima pokriva velik broj rizika. Ako niste u potpunosti upoznati sa svim mogućnostima koje nude osiguravajuće kuće, smatramo da je najbolje za taj posao angažirati brokera. Broker je samostalan i neovisan te ima pristup svim osiguravateljima. Takva pozicija mu omogućava da na najbolji način zastupa interese svog klijenta.

Q

Na koji način započinje suradnja između klijenta i našeg Društva?

Nakon što klijent odluči koristiti naše usluge, potpisuje “Ovlaštenje”, čime nas ovlašćuje da predstavljamo njegove interese pri sklapanju i otkazivanju ugovora o osiguranju, kao i kod reguliranja šteta te pružanju svih ostalih usluga vezanih za osiguranje. Klijent nam nakon toga omogućuje uvid u sve svoje police osiguranja, a mi mu izrađujemo analizu sa komentarima o kvaliteti i cijeni te preporukama o mogućim poboljšanjima ili promjenama u njegovom trenutnom osiguranju.

Q

Pružamo li pomoć građanima pri rješavanju odštetnih zahtjeva ?

Da, tako je. Kada se dogodi šteta, građani su najčešće u dilemi kako i na koji način ostavariti pravnu i zakonsku naknadu štete. Naime, za ispravnu procijenu kolika Vam naknada pripada za oštećenje vozila, za ozljede koje ste zadobili u prometnoj nezgodi, na radu i ostalim sličnim situacijama potrebno je poznavanje sudske osigurateljne prakse jer jedino tako možete uspješno pregovarati sa društvom za osiguranje koje Vam je u obvezi nadoknaditi štetu. Upravo zato imate velikih razloga da taj posao povjerite nama jer pružamo cjelovitu uslugu od prijave šteta do ostvarenja i naplate odštetnog zahtjeva bilo pred osiguranjem, bilo pred sudom. Surađujemo s renomiranim sudskim vještacima iz svih područja prometne struke, medicine i financija. Jednako tako u sudskim postupcima surađujemo sa specijaliziranim odvjetničkim uredima radi ostvarenja odštetnog zahtjeva u sudskom postupku, ukoliko mirnim putem to nije moguće.

Q

U kojim slučajevima možemo pomoći građanima nakon što im se dogodi štetni događaj?

Mi radimo sa svim vrstama osiguranja i odšteta na osnovi tih osiguranja. To znači da, ako se građanima dogodila prometna nezgoda, ozljeda na radu, ozljeda na javnoj površini, ozljeda djeteta u školi ili vrtiću te bilo kakva druga nezgoda, odnosno materijalna šteta na imovini ili u poljoprivredi i stočarstvu, naš tim renomiranih stručnjaka iz područja osiguranja, postavlja odštetni zahtjev i brine o njegovoj realizaciji.

Q

Koja je dokumentacija potrebna za postavljanje i realizaciju odštetnog zahtjeva?

Kod različitih materijalnih i nematerijalnih šteta potrebna je različita dokumentacija. Kod prometnih nezgoda, primjerice, uobičajena dokumentacija je europsko izvješčće o nezgodi koje sadrži sve relevantne podatke o prometnoj nezgodi koja se dogodila; liječnička dokumentacija koja sadrži povijest bolesti, nalaze specijalista, fizioterapeutsku iskaznicu i sl. Posebno je važna eventualna dokumentacija o bolničkom liječenju i boravku u bolnici te drugi dokazi o materijalnoj i nematerijalnoj šteti, police osiguranja itd. Ukoliko građanin sam prouzroči nezgodu potreban je zapisnik o učinjenom alkotestu, kopija vozačke dozvole i kopija police osiguranja.

Q

Koliko će građane koštati angažman našeg Društva i stručnjaka?

Čitav postupak od samog postavljanja odštetnog zahtjeva pa sve do naplate štete je za naše klijente besplatan. Naš honorar naplaćujemo tek na kraju, kada i ako stranka dobije svoj novac od osiguravatelja, i to u postotku od naplaćene odštete. Jednako tako, kada naše Društvo dobije povjerenje klijenta, najprije ocijenimo kakve su mogućnosti za ostvarenje novčane naknade za nastalu štetu. Ako ustanovimo da podnošenje odštetnog zahtjeva nema realnih osnova, savjetujemo klijenta da odustane od odštetnog zahtjeva. U slučaju da je odštetni zahtjev postavljen, a klijent iz bilo kojeg razloga ne dobije odštetu, naše usluge su za klijenta potpuno besplatne. U procesu razmatranja zahtjeva sudjeluju renomirani stručnjaci iz pojedinih područja kako bi ocjena o opravdanosti odštetnog zahtjeva bila objektivna.

Q

Kakav je postupak postavljanja odštetnog zahtjeva?

Prvi korak je upoznavanje s problemom kroz razgovor sa oštećenom strankom, pri čemu je najvažnije kontaktirati nas što ranije kako bi se utvrdila sva potrebna dokumentacija kao podloga za dobivanje najveće moguće odštete. Nakon toga slijedi analiza dokumentacije pri čemu se proučava svaki dokument posebno te se utvrđuje potreba za dodatnom dokumentacijom. Realizacija odštetnog zahtjeva započinje u trenutku kada druga strana (osiguravatelj) zaprimi naš odšteni zahtjev. Kako bismo maksimalno ubrzali postupak dobivanja pravične naknade nastojimo se nagoditi s osiguravateljem, a samo se u iznimnim slučajevima odštetni zahtjevi rješavaju u sudskoj parnici.

Q

Koliki iznos odštete građani mogu očekivati kada im se dogodi jedna od spomenutih nezgoda?

Visina odštete ovisi o različitim faktora pri različitim vrstama nezgoda. Tako primjerice pri prometnoj nezgodi visina odštete ovisi o tome je li oštećeni bio vozač ili suputnik, pješak, biciklist ili motorist te postoji li sukrivnja oštećenog u nastaloj nezgodi. Visina odštete ovisi i o tome je li oštećena osoba bila pod utjecajem alkohola ili nekih drugih opojnih sredstava, je li oštećeni bio vezan sigurnosnim pojasom, itd. Također, bitan faktor je i vrsta tjelesnog oštećenja, način liječenja, dužina oporavka, godine života, pretrpljene duševne boli, eventualni ožiljci i ostale vidljive posljedice nezgode, pretrpljeni strah, itd.

Q

Što bi građanima savjetovali u slučaju neke nezgode te materijalne ili nematerijalne štete?

Ponavljamo, najbitniji faktor u samom procesu dobivanja odštete je da građani nakon neželjenog događaja što prije dođu do nas kako bi se prikupila sva potrebna dokumentacija i što prije pokrenuo proces dobivanja naknade za nastalu štetu.