Životno osiguranje

Životno osiguranje

Ugovaranjem police životnog osiguranja osiguravate se, štedite i gradite preduvjete za financijsku sigurnost. Životnim osiguranjem se štitite od financijskih gubitaka koji mogu nastati kao posljedica neizvjesnih događaja vezanih uz život osigurane osobe. Životno osiguranje, dakle, predstavlja optimalno ulaganje koje podrazumijeva potrebu za štednjom i potrebu za sigurnošću.

 

PREDNOSTI ŽIVOTNOG OSIGURANJA:

 

 •  istodobno štednja i osiguranje,
 •  financijsko ublažavanje nezgode,
 •  višestruka isplata osigurane svote u slučaju smrti osiguranika uslijed nezgode,
 •  izvrsna dobit bez rizika,
 •  dodatak na mirovinu i
 •  valutna klauzula i zaštita vašeg novca od inflacije.

 

ŽIVOTNO OSIGURANJE POKRIVA SLJEDEĆE RIZIKE:

 

 •  osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje),
 •  osiguranje za slučaj smrti,
 •  osiguranje za slučaj doživljenja,
 •  životno osiguranje za slučaj smrti,
 •  osiguranje kritičnih bolesti i
 •  ostala osiguranja života.

 

VRSTE ŽIVOTNIH OSIGURANJA:

 

 •  osiguranje života za slučaj smrti  i doživljenja (mješovito osiguranje),
 •  osiguranje za slučaj smrti (riziko osiguranje bez štedne komponente),
 •  osiguranje za slučaj doživljenja,
 •  rentno osiguranje i
 •  životno osiguranje s investicijskim rizikom.


Mješovito životno osiguranje

 

Osiguranje života za slučaj smrti  i doživljenja (mješovito osiguranje) je najkvalitetniji i najprisutniji oblik životnog osiguranja koje predstavlja idealan oblik štednje i jamči osigurateljnu zaštitu tijekom cijelog trajanja ugovora.  Želite li pružiti sigurnost svojoj obitelji i osigurati bezbrižniju starost , osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja  najbolji je izbor.

Osigurati se mogu osobe starije od 14 godina života pa do navršene 65. godine.  Osobe starije od 65 godina i bolesni mogu se osigurati  isključivo na temelju obavljenog liječničkog pregleda i osigurateljne procjene rizika.  Ukoliko se osiguranje sklapa s većim osiguranim svotama, zbog ocjene rizika osiguranik treba obaviti liječnički pregled. Osiguranje se može ugovoriti na rok od 2 do 40 godina (ovisno o osiguratelju).  Tijekom trajanja osiguranja ugovaratelj po polici ima pravo na otkup police, kapitalizaciju, zalog i dobivanje predujma od osiguratelja.

 

Ovom vrstom osiguranja pokriveni su sljedeći rizici:

 

 •  osigurani slučaj doživljenja,
 •  osigurani slučaj smrti uslijed bolesti i
 •  osigurani slučaj smrti uslijed nezgode.

 

Uz osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja s dodatnim osiguranjem za slučaj smrti zbog nesretnog slučaja može se ugovoriti:

 

 •  dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (dopunska nezgoda) i
 •  dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja.

 

Osiguranje za slučaj smrti (riziko osiguranje bez štedne komponente)

 

Riziko osiguranje je osiguranje rizika smrti osigurane osobe i u sebi ne sadrži štednu komponentu. Ukoliko Vam štednja nije primarna, ali mislite na svoje najbliže ako se dogodi najgore, ovaj oblik osiguranja je za Vas. Osiguranje za slučaj smrti je često vrijedan instrument osiguranja kredita.

 

Osiguranje za slučaj doživljenja

 

Ugovaranjem police osiguranja za slučaj doživljenja osigurana svota se isplaćuje samo u slučaju da osiguranik doživi istek ugovorenog roka. Ako pak osiguranik ne doživi istek ugovora o osiguranju korisnik police osiguranja nema pravo na isplatu ugovorene svote.

 

Rentno osiguranje

 

Rentno osiguranje podrazumjeva osiguranje čija je osnovna svrha osiguravanje osobne životne rente s određenim trajanjem. Ovaj oblik osiguranja čest je u svjetskoj i europskoj praksi, a najčešće ga ugovaraju klijenti koji nastoje na vrijeme osigurati stalni prihod za određeno vremensko razdoblje. Ugovaranjem rente ciljano štedite da bi sutra školovali svoje dijete, osobno se usavršavali i obrazovali ili ostvarili dodatak na primanja. Ugovaranjem rentnog osiguranja osiguravate financijsku neovisnost i bezbrižnije sutra.

 

Životno osiguranje s investicijskim rizikom

 

Životno osiguranje s investicijskim rizikom relativno je novi proizvod na tržištu osiguranja. Sjedinjuje štednu i investicijsku komponentu. Na taj ste način aktivnije uključeni u osiguranje. Vaša ulaganja vezana su uz kretanje vrijednosti udjela izabranog investicijskog fonda, a  istovremeno ostvarujete pogodnosti životnih osiguranja. Ova vrsta životnog osiguranja namjenjena je prije svega onima koji poznaju djelovanje tržišta kapitala i koji su skloniji riziku.