Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje

Sačuvajte svoje zdravlje, ono je najvrednije što imate. Ugovorite dragovoljno zdravstveno osiguranje, ostvarite pravo na korištenje mreže modernih medicinskih ustanova i usluge vrhunskih liječnika.

 

Zdravstveno osiguranje je realativno novo osiguranje na hrvatskom osigurateljnom tržištu. Regulirano je Zakonom o dragovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN85/06) iz 2006. godine koji ovu vrstu osiguranja dijeli na dopunsko, dodatno i privatno.

 

Dodatnim zdravstvenim osiguranjem osigurava se viši standard zdravstvenih usluga u odnosu na standard obveznog zdravstvenog osiguranja.

 

Privatno zdravstveno osiguranje uključuje veća prava, bržu, jednostavniju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu. Mogu ga ugovoriti osobe koje već imaju osnovno zdravstveno osiguranje. Ugovor o osiguranju se sklapa na rok od tri godine, a premija osiguranja se plaća godišnje.