Optimarisk Optimarisk Optimarisk Optimarisk

Vrijednosti i ciljevi poslovanja

VRIJEDNOSTI I CILJEVI POSLOVANJA


· PROFESIONALNOST

· POSVEĆENOST KLIJENTU

· POVJERENJE

· POUZDANOST

· INOVATIVNOST I SPREMNOST ZA UČENJE

· POSLOVNA ETIKA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST

 

· OPĆI CILJEVI POSLOVANJA SU:

  • doprinos razvoju i uspješnosti profesije posredovanja u osiguranju
  • jačanje osigurateljne svijesti,  i
  • povećanje osigurateljnog portfelja u Republici Hrvatskoj.

 

· KONKRETNI CILJEVI POSLOVANJA SU:

  • postati poželjan poslodavac, socijalno i društveno odgovoran,
  • poticati i stimulirati kreativnost,
  • biti poželjan poslovni partner, i
  • kvaliteta usluge kao imperativ.