Optimarisk Optimarisk Optimarisk Optimarisk

Što radimo?

OPTIMARISK POSREDIK U OSIGURANJU

 

·  Posrednik ili broker u osiguranju je savjetnik ili konzultant za osiguranje imovine i osoba koji razumije potrebe i djelatnost klijenta, pomaže im u upravljanju rizicima te posreduje pri sklapanju ugovora o osiguranju.

 

· Posrednik je u svom poslu:

  • Neovisan i zastupa interese onog tko ga angažira
  • Stručan i licenciran na području osigurateljnih programa
  • Bez naknade klijentima pruža svoje usluge definirane zakonom

 

· INDENTIFICIRAMO RIZIKE KOJI UGROŽAVAJU NAŠEG KLIJENTA,

· ANALIZIRAMO RIZIKE U POSLOVANJU,

· REVIDIRAMO POSTOJEĆE UGOVORE O OSIGURANJU I USKLAĐUJEMO IH SA STVARNIM POTREBAMA,

· SAVJETUJEMO O POTREBNIM PREVENTIVNIM MJERAMA S CILJEM SMANJENJA MOGUĆNOSTI NASTANKA   ŠTETNOG DOGAĐAJA,

· ANALIZIRAMO TRŽIŠTE I ODABIREMO NAJPOVOLJNIJEG OSIGURATELJA

· PRUŽAMO STRUČNU POMOĆ U SLUČAJU NASTANKA ŠTETNOG DOGAĐAJA,

· OMOGUĆAVAMO BRZU I ODGOVARAJUĆU NAKNADU ŠTETE,

· PREUZIMAMO ODGOVORNOST ZA POSLOVE OSIGURANJA I JAMČIMO PROFESIONALNOST I KVALITETU, I

· OMOGUĆAVAMO SMANJENJE ADMINISTRACIJE ČIME KLIJENTU ŠTEDIMO VRIJEME I NOVAC.