Optimarisk Optimarisk Optimarisk Optimarisk

Štete

Optimarisk d.o.o. je s Vama i u manje lijepim trenutcima. Naši zaposlenicu su Vam na usluzi kako bi brzo i jednostavno, bez nepotrebnog čekanja i gubljenja vremena prijavili štetni događaj na motornom vozilu i imovini ili nesretni slučaj u kojem je ozlijeđena ili teže stradala osoba. Vi ste nam poklonili povjerenje i naš posao je da uz što manji napor i stres prođete kroz proces prijave i obrade štete. Što učiniti u slučaju prometne nezgode, oštećenja imovine ili ozljeda?

Postupak prijave štete iz automobilske odgovornosti

Postupak prijave štete iz automobilske odgovornosti
Postupak u slučaju prometne nezgode U slučaju prometne nezgode u kojoj nema ozlijeđenih osoba, a u kojoj je nastala samo materijalna šteta, sudionici nesreće dužni su, ukoliko je to moguće, odmah ukloniti vozila s kolnika i omogućiti nesmetano odvijanje prometa. Također su dužni razmijeniti osobne podatke i popuniti Europsko izvješće kojim se ne priznaje krivnja, već se sažetim opisom i ostalim podacima pomaže utvrđivanju činjeničnog stanja. Učesnici u...

Postupak prijave štete iz automobilskog kaska

Postupak prijave štete iz automobilskog kaska
Ukoliko je došlo do prometne nezgode u kojoj je nastala šteta na Vašem vozilu za koje imate zaključen ugovor o osiguranju automobilskog kaska Vaš odštetni zahtjev podnosite društvu za osiguranje kod kojeg imate ugovorenu policu osiguranja automobilskog kaska. Vaš zahtjev možete podnijeti i nama, a mi ćemo ga predati osiguratelju. Odštetni zahtjev se podnosi na posebnom obrascu koji možete preuzeti kod osiguratelja ili na našoj internet stranici (izbornik Štete „...

Postupak prijave štete na imovini

Postupak prijave štete na imovini
Ukoliko nastane osigurani slučaj na imovini potrebno je poduzeti sve mjere da se ograniče štetne posljedice i pri tome se pridržavati uputa osiguratelja ili nas kao posrednika kako oštećeni objekt ili oštećene stvari ne bi bile izložene daljnjim oštećenjima. Osiguraniku je dužan postupiti na sljedeći način: odmah poduzeti sve što je u njegovoj moći da se ograniče štetne posljedice i pri tome se pridržavati uputa koje mu je dao osiguratelj ili njegov p...

Postupak prijave štete od nezgode

Postupak prijave štete od nezgode
U slučaju da je nastupio nesretni slučaj po polici osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) ozlijeđeni je dužan: odmah otići liječniku, odnosno pozvati liječnika radi pregleda i pružanja potrebne pomoći i odmah poduzeti sve potrebne mjere radi liječenja i pridržavati se liječničkih savjeta i uputa u pogledu načina liječenja, po završetku liječenja kompletnu liječničku dokumentaciju zajedno s popunjenim obrascem za prijavu štete predati u Optimarisk...