Prekid rada zbog požara

Prekid rada zbog požara

Osiguranje od opasnosti prekida rada uslijed požara i nekih drugih opasnosti pruža Vam osigurateljnu zaštitu za štete nastale prekidom rada zbog uništenja, oštećenja ili nestanka osiguranog predmeta.

 

Ovaj rizik se ne može ugovoriti zasebno već kao dopunski uz osiguranje od opasnosti požara i neke druge opasnosti.

 

Od osobite je važnosti za Vašu tvrtku, jer Vam nadoknađuje štete nastale ukoliko bi požar, oluja ili poplava onemogućili i prekinuli daljnju proizvodnju.

 

Predmet osiguranja mogu biti:

 

  • dohodak ili dobit i
  • određeni troškovi poslovanja.

 

Osigurateljno pokriće može se proširiti i na dodatne troškove kao što su troškovi gubitka tržišta i troškovi povratka na tržište, te neki drugi troškovi ako se posebno ugovori. U tom se slučaju definira naziv troška, iznos osiguranja za pojedini trošak i u skladu s tim se obračunava premija osiguranja.