Postupak prijave štete od nezgode

Postupak prijave štete od nezgode

U slučaju da je nastupio nesretni slučaj po polici osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) ozlijeđeni je dužan:

 

  • odmah otići liječniku, odnosno pozvati liječnika radi pregleda i pružanja potrebne pomoći i odmah poduzeti sve potrebne mjere radi liječenja i pridržavati se liječničkih savjeta i uputa u pogledu načina liječenja,
  • po završetku liječenja kompletnu liječničku dokumentaciju zajedno s popunjenim obrascem za prijavu štete predati u Optimarisk ili izravno osiguratelju,
  • prijavom o nesretnom slučaju pružiti osiguratelju sva potrebna izvješća i podatke, naročito o mjestu i vremenu kada je slučaj nastao, potpuni opis događaja, nalaze liječnika o vrsti i težini tjelesne ozljede, o nastalim eventualnim posljedicama, kao i podatke o tjelesnim manama, nedostacima i bolestima koje je osiguranik eventualno imao prije nastanka nesretnog slučaja.

 

Ukoliko je nesretni slučaj imao za posljedicu smrt osiguranika, korisnik osiguranja dužan je o tome pisano obavijestiti osiguratelja, te o tome pribaviti potrebnu medicinsku i ostalu dokumentaciju.

 

Obrazac prijave nesretnog slučaja možete preuzeti na našoj stranici ili zatražiti izravno kod osiguratelja.

 

Obrazac prijave nesretnog slučaja je potrebno popuniti sa svim traženim podacima i vlastoručno ga potpisati, te ga uz dokumentaciju potrebnu za odlučivanje o osnovanosti zahtjeva predati nama ili izravno osiguratelju, osobno ili dostaviti putem pošte.

PREUZMI OVDJE
Prijava nesretnog slucaja