Osiguranje životinja

Osiguranje životinja

Osiguranje životinja je osiguranje od nepredvidivih događaja koji ugrožavaju život i zdravlje životinja i Vaše gospodarstvo.

Podijelite rizik kojem ste dnevno izloženi s osigurateljem i zaštitite se od sljedećih opasnosti:

 

 •  uginuća osigurane životinje zbog bolesti ili nesretnog slučaja,
 •  prisilnog klanja osigurane životinje zbog bolesti ili nesretnog slučaja i
 •  prisilnog ubijanja osigurane životinje zbog bolesti ili nesretnog slučaja.

 

Uz osnovno osiguranje može se ugovoriti i dopunsko osiguranje:

 

 •  gubitka teleta ili ždrebeta kod poroda,
 •  muških rasplodnih grla od gubitka rasplodne sposobnosti (koji imaju atest o rasplodnoj sposobnosti),
 •  ženskih rasplodnih grla od gubitka rasplodne sposobnosti (koji imaju potvrdu ordinirajućega veterinara da je grlo gravidno),
 •  troškova liječenja,
 •  životinja na sportskim priredbama, natjecanjima ili izložbama i
 •  životinja za vrijeme boravka u karanteni.

 

Osigurati se mogu sljedeće zdrave domaće i divlje životinje ako su u kontroliranom uzgoju:

 

 •  kopitari,
 •  goveda,
 •  ovce i koze,
 •  svinje,
 •  psi i mačke,
 •  pčele,
 •  kunići u intenzivnom uzgoju,
 •  domaća perad u intenzivnom uzgoju,
 •  divlji krznaši u intenzivnom uzgoju,
 •  pernata divljač u intenzivnom uzgoju,
 •  slatkovodne ribe u intenzivnom uzgoju,
 •  morske ribe u intenzivnom uzgoju,
 •  školjke u intenzivnom uzgoju,
 •  ukrasne i egzotične životinje, sisavci, gmazovi, ptice i ribe u ograđenom prostoru i
 •  životinje po posebnim uvjetima za osiguranja, za vrijeme boravka u karanteni, za vrijeme izložbe, za vrijeme kastracije i ovariotomije, za vrijeme dok se nalaze u sabiralištima.

 

Osigurati se ne mogu sljedeće životinje:

 

 •  bolesne životinje ili životinje za koje se sumnja da su bolesne,
 •  koje su u lošem stanju, iscrpljenje, zakržljale i slijepe životinje i
 •  koje se drže u neprihvatljivim veterinarskim i zoohigijenskim uvjetima.