Osiguranje zaliha na flotantnoj osnovi

Osiguranje zaliha na flotantnoj osnovi

Osiguranjem zaliha na flotantnoj osnovi podrazumijeva osiguranje zaliha do visine stvarne vrijednosti u trenutku nastanka štetnog događaja i najviše do vrijednosti zaliha na dan štete iskazanih u poslovnim knjigama osiguranika.

 

Zalihe se osiguravaju od opasnosti koje su u skladu s uvjetima  za osiguranje od opasnosti od požara i nekih drugih opasnosti.

 

Predmet osiguranja mogu biti zalihe:

 

  •  sirovina,
  •  materijala,
  •  poluproizvoda,
  •  nedovršenih proizvoda,
  •  gotovih proizvoda,
  •  investicijskog materijala i
  •  trgovačke robe i drugih stvari.