Osiguranje strojeva od loma i nekih drugih opasnosti

Osiguranje strojeva od loma i nekih drugih opasnosti

Vaši strojevi, aparati, uređaji i oprema stalno su izloženi oštećenjima ili kvarovima koji nastaju korištenjem.

 

Osiguranje strojeva od loma osigurava zaštitu u slučaju oštećenja ili uništenja osiguranog predmeta zbog nezgode u pogonu kao posljedice nepredviđenog i iznenadnog štetnog događaja, uključujući nespretnost, nehaj i zlu namjeru.

 

Ovo osiguranje pokriva štete nastale prvenstveno uslijed:

 

 • mehaničkog loma,
 • grešaka u konstrukciji, materijalu ili izradi,
 • djelovanja električne energije (indirektni udar groma, kratki spoj),
 • zatajenja sigurnosnih ili regulacijskih uređaja i
 • pada i prevrtanja.

 

Osigurateljno se mogu zaštititi pojedinačni ili skupno:

 

 • strojevi,
 • instalacije i
 • strojni i elektrouređaji s postoljima, ležištem i punjenjem (ako je njihova vrijednost sadržana u vrijednosti osigurane stvari).

 

Osigurateljno mogu biti zaštićeni, ako se posebno ugovori:

 

 • dalekovodi i kabelski vodovi,
 • cjevovodi i mreže (struja, vodovod, naftovodi, plinovodi, toplovodi, telefon, televizija i sl.),
 • antenski nosači,
 • razne metalne konstrukcije (silosi, i sl.),
 • trake, lanci i užad transportnih uređaja,
 • veliki alati,
 • elektronička računala,
 • bageri u površinskom kopu rudnika i
 • bušaći stupovi i oprema za dubinsko bušenje.

 

Osigurateljno pokriće moguće je proširiti i na naknadu za:

 

 • troškove uobičajenih zemljanih radova s uključenim asfaltiranjem,
 • troškove uobičajenih pronalaženja mjesta štete za kablove i cjevovode u zemlji.

 

Stvari koje su predmet osiguranja su osigurane:

 

 • kada su montirane i spremne za rad,
 • za vrijeme rada,
 • kada su dane u najam ili posudbu,a rade u uvjetima i služe namjeni za koju su projektirane i građene i
 • kada se demontiraju i montiraju radi popravka, te za vrijeme popravka.