Osiguranje robe u prijevozu

Osiguranje robe u prijevozu

Osiguranje robe u prijevozu postala je nužnost i potreba jer je roba u prijevozu stalno izložena rizicima. Na dugim putovanjima, za vrijeme pretovara i skladištenja moguć je nastanak štetnog događaja, a umanjiti posljedice možete ugovaranjem odgovarajućeg transportnog osiguranja. Kargo osiguranje pokriva fizička oštećenja, uništenje ili krađu robe tijekom prijevoza s jednim ili više transportnih sredstava na osiguranoj relaciji. Smatra se da je roba u prijevozu od trenutka kada zbog utovara na transportno sredstvo pređe prag skladištenja pošiljatelja do trenutka kada pređe prag skladišta primatelja.

 

OSIGURANJE ROBE U DOMAĆEM PRIJEVOZU (DOMAĆI KARGO)

 

Osiguranje robe u domaćem prijevozu podrazumijeva da je roba u prijevozu unutar granica Republike Hrvatske.

 

Transport robe u domaćem prijevozu može se osigurati od osnovnih rizika ili od „svih rizika“ u formi proširenog pokrića.

 

Ovim osiguranjem roba je osigurana za vrijeme prijevoza uključujući i usputna zadržavanja, pretovar i usputno skladištenje.

 

Kargo osiguranje pokriva fizička oštećenja, uništenje ili krađu robe za vrijeme prijevoza s jednim ili više transportnih sredstava na osiguranoj relaciji.

 

Osnovno osigurateljno pokriće podrazumijeva osiguranje od sljedećih rizika:

 

 •  prometne nezgode,
 •  požara, eksplozije transportnog sredstva,
 •  elementarne nepogode,
 •  provalne krađe,
 •  više sile i
 •  razbojničkog napada.

 

Uz osiguranje od osnovnih opasnosti moguće je ugovoriti i posebne dopunske rizike koji ovise o vrsti robe u prijevozu i manipulativnim rizicima.

 

Opseg pokrića ugovara se ovisno o vrsti robe i prijevoznog sredstva koje može biti:

 

 •  kopneno prijevozno sredstvo (cestovno ili željezničko),
 •  zračno prijevozno sredstvo i
 •  pomorsko prijevozno sredstvo.

 

Osjetljiva roba u prijevozu osigurava se još i od tzv. specijalnih opasnosti.

 

 

OSIGURANJE ROBE U MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU (MEĐUNARODNI KARGO)

 

Osiguranje robe u međunarodnom prijevozu podrazumijeva prijevoz pošiljki kojima je mjesto otpreme ili uputno mjesto izvan granica Republike Hrvatske, ili koje prati međunarodna prijevozna isprava ili carinska deklaracija.

 

Osiguranjem robe u međunarodnom prijevozu pokriven je gubitak i / ili oštećenje robe do kojeg dođe za vrijeme prijevoza zbog:

 

 •  prometne nezgode prijevoznog sredstva,
 •  požara ili eksplozije,
 •  elementarne nepogode,
 •  neisporuke cijelih koleta,
 •  krađe (djelomične ili potpune),
 •  manipulativnih oštećenja,
 •  pokisnuća i sl.

 

Izračun premije u kargo osiguranju ovisi prije svega o vrsti robe, njenoj vrijednosti, relaciji prijevoza i vrsti prijevoznog sredstva. Moguće je također ugovoriti policu za svaki prijevoz zasebno (pojedinačnu policu) kao i generalnu policu koja obuhvaća sve Vaše pošiljke unutar ugovorenog vremenskog razdoblja.


 

ODGOVORNOST PRIJEVOZNIKA ZA ROBU U CESTOVNOM PRIJEVOZU

 

Osiguranje prijevoznika za robu u cestovnom prijevozu pruža osigurateljno pokriće odgovornosti osiguranika kao cestovnog prijevoznika za dokazan gubitak ili uništenje stvari stvarno preuzetih na prijevoz do kojeg dođe tijekom prijevoza u domaćem ili međunarodnom prometu.

 

Osigurateljno pokriće se pruža za štete za koje su prijevoznici odgovorni vlasniku robe ili njegovom osiguratelju (ako je ugovoreno kargo osiguranje). Osiguranje se može ugovoriti na godinu dana ili za svaki prijevoz zasebno.

 

Izračun premije za ovo osigurateljno pokriće ovisi o limitu pokrića, broju vozila, nosivosti vozila kao i činjenici je li riječ o pokriću samo u domaćem ili u domaćem i međunarodnom prijevozu.

 

Ugovaratelj osiguranja može sam odabrati limit pokrića ovisno o vrijednosti robe koju prevozi.