Osiguranje plovila

Osiguranje plovila

OSIGURANJE ODGOVORNOSTI VLASNIKA BRODICA I JAHTI

 

U skladu s odredbama Zakona o obveznom osiguranju (NN151/05., NN36/09., i NN75/09.) u Republici Hrvatskoj vlasnici ili osobe koje upravljaju plovilima s motornim pogonom snage veće od 15 kw moraju biti osigurani od odgovornosti za štete koje uporabom plovila mogu prouzročiti trećim osobama. Minimalna svota osiguranje je 3.500.000,00 kn, a moguće je ugovoriti i višu osiguranu svotu.

 

Osiguranjem su pokrivene štete koje vlasnik ili osoba koja upravlja plovilom prouzroči trećim osobama, tj. ako je došlo do tjelesnih ozljeda, narušavanja zdravlja ili smrti treće osobe. Osim korisnika brodice, odnosno jahte kojom je izazvan štetni događaj, osiguranjem je pokrivena odgovornost za naknadu štete koju uzrokuju osobe koje voljom vlasnika rade ili se prevoze na brodici,  jahti ili brodu.

 

Obvezno osiguranje od odgovornosti moguće je proširiti na:

 

 • pokriće odgovornosti za štete koje u vezi s uporabom plovila možete prouzročiti na stvarima koje su vlasništvo trećih osoba i
 • odgovornost za štetu prouzročenu trećim osobama na plovilu.

 

Osigurateljno pokriće osigurano je za plovidbu teritorijalnim morem, unutarnjim morskim vodama i unutarnjim vodama Republike Hrvatske, osim ako se ne ugovori drugačije.

 

Plovila su podijeljena u tri osnovne kategorije i to:

 

 •  za osobne potrebe i javne svrhe,
 •  za gospodarske svrhe (osim najma) i
 •  za gospodarske svrhe (najam).

 

Osigurateljno pokriće možete proširiti i na osiguranje:

 

 • odgovornosti za štete za vrijeme jedriličarskih regata,
 • odgovornosti za štete koje prouzroči plovilo za vrijeme najma,
 • odgovornosti za štete koje prouzroči skijaš na vodi kojega vuče plovilo,
 • odgovornosti za štete uslijed onečišćenja i
 • odgovornosti za štete prouzročene plovilom koje se koristi u gospodarske ili komercijalne svrhe.

 

KASKO OSIGURANJE PLOVILA

 

Kasko osiguranjem brodica i jahti pokrivena su fizička oštećenja, djelomični ili potpuni gubitak plovila, troškovi spašavanja i drugi troškovi vezani uz osigurani rizik (npr. troškovi utvrđivanja i likvidacije štete, troškovi pregleda trupa nakon nasukavanja i sl.).

 

Predmet osiguranja su motorne brodice, gliseri, jahte i jedrilice, i to trup plovila s obveznom opremom, pogonskim motorom i / ili jedrima, te dodatnom opremom.

 

Kasko osiguranje brodova u domaćoj i međunarodnoj plovidbi obuhvaća:

 

 • pomorski kasko i
 • riječno jezerski kasko.

 

Ovisno o širini pokrića osigurani su:

 

 • djelomični gubitak plovila,
 • potpuni gubitak plovila,
 • djelomični gubitak ili oštećenje plovila,
 • nagrade za spašavanje,
 • osiguranikovi troškovi spašavanja i
 • troškovi pregleda i likvidacije štete.

 

Osigurateljno pokriće možete proširiti i na osiguranje:

 

 •  troškova izvlačenja potopljenoga plovila,
 •  plovila za vrijeme prijevoza kopnom,
 •  plovila koje se koristi u komercijalne svrhe – čarter,
 •  plovila za vrijeme jedriličarskih regata ili natjecanja,
 •  proširenja granica plovidbe (velika/mala plovidba),
 •  predmeta za lov i ribolov i
 •  inventara i posebne opreme.