Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja

Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja

U životu nije moguće predvidjeti, niti spriječiti neke neugodne situacije, ali Vam mi možemo pomoći da njihove posljedice učinite podnošljivijim. Ugovaranjem osiguranja od posljedica nesretnog slučaja ne možete spriječiti neželjeni događaj, ali možete umanjiti negativne financijske učinke posljedica nesretnog slučaja.

 

Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni, nepredviđen i od volje osiguranika neovisan događaj, koji djelujući uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo ima za posljedicu njegovu smrt, trajni invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad, smještaj i liječenje u bolnici ili nastanak troškova liječenja.

 

U tom smislu, nesretnim slučajem smatraju se sljedeći slučajevi: gaženje, sudar, udarac nekim predmetom ili o predmet, pad, poskliznuće, udar električne struje ili groma, ranjavanje oružjem ili eksplozivnim materijalom, ubod nekim predmetom, udarac ili ugriz životinje.

 

Osigurati se mogu osobe u od navršene 14. godine do 75. godine života. Osobe mlađe od 14 i starije od 75 godina, kao i osobe čija je radna sposobnost umanjena uslijed neke teže bolesti, težih mana ili nedostataka mogu se osigurati samo po posebnim ili po dopunskim uvjetima osiguranja.

 

Osiguranjem se u pravilu osigurava pokriće 24 sata dnevno bez teritorijalnog ograničenja, a može se ugovoriti i ograničeno pokriće (npr. samo za vrijeme rada, za vrijeme putovanja, za vrijeme sportskih aktivnosti i sl.).

 

Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja može se ugovoriti za sljedeće rizike:

 

 • smrt zbog nesretnog slučaja,
 • trajni invaliditet,
 • dnevnu naknadu za privremenu nesposobnost za rad,
 • troškove liječenja i
 • dnevnu naknadu za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica nesretnog slučaja.

 

Pored navedenih rizika, uz pojedine vrste osiguranja mogu se ugovoriti i rizici za slučaj:

 

 • smrti zbog bolesti,
 • iznenadne smrti zbog bolesti,
 • smrti zbog prometne nezgode i
 • teško bolesnih stanja.

 

Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja može biti:

 

 • pojedinačno osiguranje koje zaključuje ugovaratelj-fizička osoba, a polica glasi na ime i prezime osiguranika,
 • grupno osiguranje koje zaključuje ugovaratelj- pravna osoba za 2 do10 osoba i
 • kolektivno osiguranje koje zaključuje ugovaratelj-pravna osoba za više od 10 osoba, a polica za sve osiguranike može biti s naznakom ili bez naznake imena i prezimena osiguranika.