Osiguranje od potresa

Osiguranje od potresa

Potres je elementarna nepogoda koju nije moguće predvidjeti, dolazi brzo, nemoguće ga je zaustaviti i ovisno o snazi može prouzročiti velika materijalna razaranja. Ne možemo ga spriječiti ili točno predvidjeti, ali se možemo na vrijeme osigurati od potencijalnih materijalnih gubitaka.

 

Dodatnim osiguranjem od potresa ostvaruje se pravo na naknadu za materijalne štete uzrokovane izravnim djelovanjem potresa.

 

S obzirom na izloženost potresu, Republika Hrvatska podijeljena je na zone ugroženosti, a predmet osiguranja mogu biti sve vrste građevinskih objekata i pokretnina. Ako se posebno ugovori, moguće je sklopiti osiguranje od prekida rada u tvrtci, nastalog kao posljedica djelovanja potresa.

 

Premija osiguranja za dopunsko osiguranje od potresa ovisi o:

 

  • vrijednosti građevinskog objekta, opreme i zaliha,
  • starosti objekta ( doplatak za objekte izgrađene prije 1964. godine),
  • zoni izloženosti potresu,
  • namjeni građevinskog objekta, opreme i zaliha i
  • postotku ugovorene franšize.