Osiguranje od odgovornosti

Osiguranje od odgovornosti

Osiguranjem od odgovornosti štiti se imovinski interes osiguranika u slučaju odštetnih zahtjeva trećih osoba. Takvi zahtjevi mogu nastati iz ugovorne ili izvanugovorne odgovornosti osiguranika kao posljedica ponašanja u smislu obavljanja djelatnosti, iz posjedovanja stvari ili određenog svojstva kao izvora opasnosti ili pak iz pravnog odnosa. Ugovaranjem osiguranja od odgovornosti štitite se od mogućih financijskih obveza koje nije moguće predvidjeti, a koji mogu ugroziti poslovanje vaše tvrtke.

 

OSIGURANJE OD OPĆE ODGOVORNOSTI (Javna izvanugovorna odgovornost)

 

Osiguranje od opće odgovornosti je vrsta osiguranja kojem oštećenik nije u nikakvom ugovornom odnosu s osiguranikom. Tvrtka svojim aktivnostima iz poslovanja može ugroziti zdravlje, život i oštetiti materijalnu imovinu drugih osoba. Ponekad i samo posjedovanje određene imovine može predstavljati određen rizik, kao npr. kada neki predmet sa zgrade ili dio zgrade padne po slučajnom prolazniku i nanese mu štetu (oštećenome za štetu odgovara vlasnik). Kako bi se zaštitili od ovakvih i sličnih situacija ugovara se osiguranje od opće odgovornosti prema trećim osobama.

Ovim osiguranjem osiguravate slučajeve koji su za posljedicu imali smrt, ozljede tijela ili zdravlja te oštećenje ili uništenje stvari treće osobe, a koji su proizašli iz građanskopravne, izvanugovorne odgovornosti Vaše tvrtke i to do ugovorene svote osiguranja.

U tu odgovornost spada cijeli niz mogućih štetnih događaja proizašlih iz posjedovanja stvari, objekata, strojeva, ali i štete koje trećim osobama namjerno prouzroče Vaši djelatnici. Moguće je ugovoriti i odgovornost prema vlastitim djelatnicima. Tada se premija osiguranja posebno ugovara za treće osobe, a posebno za vlastite djelatnike tvrtke, ovisno o vrsti djelatnosti kojom se tvrtka bavi.

 

 

OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI (Ugovorna odgovornost)

 

Osiguranje od profesionalne odgovornosti postaje potreba i obveza u sve većem broju djelatnosti. Kod ove vrste osiguranja postoji obveza za naknadu štete samo ako je došlo do profesionalnog propusta osiguranika u izvršenju obveza temeljem zaključenog ugovora o izvršenju određenog posla.

 

Važno je naglasiti da:

 

 • ovo osiguranje omogućuje oštećeniku da odštetni zahtjev uputi izravno osiguratelju, a osiguraniku da ga izvršenje zakonske obveze naknade štete materijalno ne ugrožava i ne remeti njegovo redovito poslovanje,
 • je predmet ovog osiguranja odgovornost osiguranika zbog stručnih pogrešaka pri obavljanju registrirane djelatnosti osiguranika i kod njega zaposlenih osoba (npr. odvjetničkih ili javnobilježničkih vježbenika),
 • osiguranje od profesionalne odgovornosti, za razliku od osiguranja od opće odgovornosti, pokriva čisto imovinsku štetu koja nije nastala ni na osobama ni na stvarima, već kao posljedica profesionalnih propusta,
 • obveza naknade štete od strane osiguratelja nastaje onda kada je došlo do profesionalnog propusta ili pogreške osiguranika i kod njega zaposlenih osoba za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju (iako je uz dodatnu premiju moguće ugovoriti i retroaktivno pokriće i produženi period ostvarivanja odštetnih zahtjeva),
 • je jamstvo osiguratelja za pojedinačni osigurani slučaj određeno visinom iznosa osiguranja koji se prvenstveno veže za iznos propisan posebnim zakonom za određenu djelatnost.

 

Djelatnosti za koje je moguće ugovoriti osiguranje od profesionalne odgovornosti:

 

 • Osiguranje od odgovornosti odvjetnika,
 • Osiguranje od odgovornosti javnih bilježnika,
 • Osiguranje od odgovornosti revizora i revizorskih tvrtki,
 • Osiguranje od odgovornosti knjigovođa / računovođa
 • Osiguranje od odgovornosti obavljanja zaštitarskih i detektivskih djelatnosti,
 • Osiguranje od odgovornosti iz obavljanja liječničke, stomatološke i ljekarničke djelatnosti,
 • Osiguranje od odgovornosti stečajnih upravitelja,
 • Osiguranje od odgovornosti špeditera,
 • Osiguranje od odgovornosti posrednika u prometu nekretninama,
 • Osiguranje od odgovornosti posrednika u osiguranju,
 • Osiguranje od odgovornosti brodopopravljača,
 • Osiguranje od odgovornosti stalnih sudskih vještaka,
 • Osiguranje od odgovornosti organizatora turističkih paket aranžmana,
 • Osiguranje od odgovornosti posrednika pri zapošljavanju,
 • Osiguranje od odgovornosti iz uporabe proizvoda,
 • Osiguranje od odgovornosti vlasnika, odnosno korisnika marina,
 • Osiguranje od odgovornosti članova uprava trgovačkih društava i
 • Osiguranje od odgovornosti poreznih savjetnika.