Osiguranje od financijskih gubitaka

Osiguranje od financijskih gubitaka

OSIGURANJE OD RAZNIH FINANCIJSKIH GUBITAKA

 

Osiguranje raznih financijskih gubitaka je osiguranje koje pokriva:

 

 •  profesionalne rizike,
 •  nedostatne prihode (općenito),
 •  loše vrijeme,
 •  izgubljenu dobit,
 •  nepredviđene troškove općenite vrste,
 •  nepredviđene poslovne troškove,
 •  gubitak tržišne vrijednosti,
 •  izostanak najamnine odnosno prihoda,
 •  posredni poslovni gubitak, osim gubitka iz gornjih alineja,
 •  druge neposlovne gubitke.

 

Posebno se osiguravaju drugi financijski gubitci:

 

 • osiguranje financijskih gubitaka radi prekida rada zbog požara i nekih drugih opasnosti,
 • osiguranje financijskih gubitaka radi prekida rada zbog loma strojeva,
 • osiguranje raznih priredbi zbog atmosferskih neprilika,
 • osiguranje od šteta zbog otkupa krivotvorenih inozemnih sredstava plaćanja,
 • osiguranje opasnosti otkaza turističkih putovanja i
 • ostala osiguranja financijskih gubitaka.

 

 

Osiguranje od financijskih gubitaka radi prekida rada zbog požara


Ovim osiguranjem se pruža osigurateljna zaštita za štete prouzrokovane prekidom rada zbog uništenja, oštećenja ili nestanka osigurane stvari, kako je definirano Uvjetima za osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti (osnovne i dopunske opasnosti).

 

Predmet osiguranja mogu biti:

 

 •  dohodak ili dobit i
 •  određeni fiksni troškovi poslovanja.

 

Osiguranje od financijskih gubitaka radi prekida rada zbog loma strojeva

 

Ovim osiguranjem pokriveni su gubitci nastali zbog rizika loma stroja. U pravilu se osiguravaju samo pojedini strojevi u proizvodnom procesu koji bi mogli značajnije utjecati na poslovanje osiguranika, odnosno izazvati duži prekid proizvodnje i prouzročiti gubitke.

 

Osiguranje raznih priredbi zbog atmosferskih neprilika

 

Ovim osiguranjem provodi se osigurateljna zaštita sportskih, kulturnih i sličnih priredbi koje se organiziraju na otvorenom prostoru od oborina.

 

Predmet osiguranja može biti:

 

 •  bruto prihod koji se očekuje od priredbe i
 •  trošak koji je nastao u vezi s priredbom.