Osiguranje od automobilske odgovornosti

Osiguranje od automobilske odgovornosti

Policom osiguranja od automobilske odgovornosti ispunjavate zakonom propisanu obvezu i osiguravate svoju odgovornost prema trećim osobama za štete prouzročene korištenjem Vašeg vozila. Osiguratelj preuzima rizik na sebe, na taj Vas način financijski štiti i jamči da će posljedice eventualne prometne nezgode biti značajno ublažene. Statistički podaci pokazuju da je vjerojatnost stradavanja u prometnoj nesreći značajno veća nego kod ostalih oblika prijevoza. Ugovaranjem police osiguranja od automobilske odgovornosti osiguravate se u slučaju da trećim osobama prouzročite:

 

 •  tjelesne ozljede,
 •  narušavanje zdravlja,
 •  smrtne posljedice i
 •  uništenje, odnosno oštećenje stvari.

 

Policom osiguranja od automobilske odgovornosti, osim osnovnog osigurateljnog pokrića, moguće je ugovoriti i proširena pokrića, čime dodatno štitite sebe, obitelj i putnike u Vašem vozilu.

 

Važno je znati da:

 

 • visina premije automobilske odgovornosti ovisi o snazi motora i zoni rizika, tj. registracijskoj oznaci,
 • za svaku godinu bez štete osiguranik stječe pravo na 5 posto bonusa, osim nakon prve godine bez štete kada ima pravo od 10 posto, i tako do maksimalnih 50 posto bonusa,
  • nakon 1. godine 10 posto
  • nakon 2. godine 15 posto
  • nakon 3. godine 20 posto
  • nakon 4. godine 25 posto
  • nakon 5. godine 30 posto
  • nakon 6. godine 35 posto
  • nakon 7. godine 40 posto
  • nakon 8. godine 45 posto
  • nakon 9. godine 50 posto bonusa na premiju osiguranja,
  • imate pravo na bonus stečen kod drugih osiguratelja,
  • pravo na određeni bonus vezano je za vlasnika odnosno korisnika vozila i nije prenosivo na novog vlasnika vozila,
  • hrvatski ratni vojni invalidi domovinskog rata od I. do V. skupine oštećenja organizma ostvaruju pravo na popust od 20 posto, a od VI. do X. skupine oštećenja imaju pravo na 15 posto popusta na premiju,
  • osobe s tjelesnim invaliditetom ostvaruju pravo na popust od 15 do 20 posto,
  • obnovu osiguranja možete ugovoriti 30 dana prije isteka prethodne police osiguranja,
  • obveza osiguratelja istječe 24 sata od dana koji je u polici osiguranja naveden kao dan isteka osiguranja,
  • ukoliko Vam je polica osiguranja istekla, a osiguranje je ugovoreno s trajanjem od godinu dana pokriće vrijedi još 30 dana po isteku ali unutar tog roka morate produljiti policu kod istog osiguratelja,
  • premiju osiguranja možete plaćati obročno (čekovima ili karticom).

 

Po polici obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti osim osnovnog osiguranja moguće je ugovoriti i proširena pokrića i to:

 

 •  osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja (autonezgoda),
 •  osiguranje djelomičnog kaska,
 •  AO plus pokriće i
 •  osiguranje pravne zaštite.

 

U skladu s odredbama Zakona na premiju automobilske odgovornosti plaća se porez od 15%.

 

 

Autonezgoda

 

Ugovaranjem dodatnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja vozača i putnika u vozilu za vrijeme vožnje pokazujete svoju odgovornost prema sebi i drugima. Svojim osiguranicima uvijek nastojimo preporučiti osiguranje od posljedica nesretnog slučaja jer uz relativno mali financijski izdatak po polici obveznog osiguranja možete dodatno osigurati sebe i putnike u vozilu. Postoji mogućnost izbora visine osiguranih svota za slučaj nesreće u skladu s Vašim mogućnostima.

 

Osigurani rizici:

 

 • smrt od nesreće,
 • trajni invaliditet i
 • bolničko liječenje.

 

 

AO plus

 

AO plus osiguranje jamči vozaču naknadu štete za tjelesne ozljede u slučaju da je odgovoran ili suodgovoran za nastalu prometnu nezgodu.

 

 

Djelomični kasko

 

Ugovaranjem ovog osiguranja kao dodatne mogućnosti po polici obveznog osiguranja pruža Vam mogućnost naknade za štete na vjetrobranskom i ostalim staklima na Vašem vozilu (bočna stakla i zadnje staklo). Ovim osiguranjem nisu pokrivena stakla na svjetlima i ogledalima.

 

 

Osiguranje pravne zaštite zbog uporabe osobnog vozila

 

Ugovaranje dodatnog osiguranja pravne zaštite zbog uporabe motornog vozila osigurana Vam je primjerena pravna pomoć u vezi s prometnom nezgodom i mogućim troškovima obrane od odštetnih zahtjeva drugih osoba. Osim ugovaratelja osiguranja i vlasnika motornog vozila osigurani su i putnici u vozilu.

 

 

Zelena Karta

 

Zelena karta ili međunarodni dokument za osiguranje vozila služi kao dokaz o ugovorenom osiguranju od automobilske odgovornosti. Koristi se prilikom odlaska vozilom u inozemstvo i izdaje se uz policu obveznog osiguranja.

Osiguratelj kod kojeg osiguranik ima zaključeno obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti izdaje zelenu kartu koja vrijedi u svim zemljama članicama sustava zelene karte. Obvezno ponesite zelenu kartu kad putujete vozilom u inozemstvo i provjerite njenu valjanost.

 

Europsko izvješće o nezgodi:

 

Europsko izvješće o nezgodi je obrazac koji dobijete u prilog polici i koji u slučaju prometne nezgode trebate ispuniti i potpisati zajedno s vozačem drugog vozila. Svakom od vozača ostaje jedan popunjeni primjerak europskog izvješća o nezgodi. Popunjavanjem europskog izvješća o nezgodi olakšat ćete postupak prijave i obrade štete.