Osiguranje elektroničke opreme

Osiguranje elektroničke opreme

Osiguranje elektroničke opreme pruža Vam osigurateljnu zaštitu za sveukupnu elektroničku opremu, uključujući programe za operativni sustav, pod uvjetom da su u funkciji, te je prvenstveno usmjereno osiguranju opreme korporativnih klijenata.

 

Osigurateljna zaštita uključuje požarne rizike, rizik loma stroja, kao i rizik od provalne krađe i razbojstva.

 

Predmet osiguranja može biti:

 

 • uredska oprema,
 • oprema za elektroničku obradu podataka,
 • informatička oprema i
 • oprema za mjerenje i testiranje.

 

Osiguranje pokriva sljedeće rizike:

 

 • požar (s i bez plamena),
 • nemar,
 • sve vrste eksplozije,
 • provalnu krađu i razbojstvo,
 • direktni udar groma,
 • izljev vode,
 • poplavu,
 • kiša, para, vlaga, mraz i sl.,
 • greške u konstrukciji,
 • defekti materijala,
 • previsoki napon i
 • utjecaji indirektnog udara groma.

 

Uz osnovno osiguranje moguće je dodatno ugovoriti:

 

 • osigurateljno pokriće izvan prostorija osiguranika,
 • osiguranje programa, podataka i zamjenjivih nosača podataka i
 • osiguranje troškova prekida rada nastalog zbog kvara eksternih informacijskih, komunikacijskih i električnih mreža.