Osiguranje automobilskog kaska

Osiguranje automobilskog kaska

Osigurajte kasko osiguranjem svoje vozilo jer ono predstavlja vrijedan dio Vaše imovine. Budite odgovoran vlasnik i zaštitite svoj ekonomski interes. Podijelite rizik s osigurateljem i mirnije spavajte. Bilo koja šteta, manja ili veća, predstavlja neplanirani financijski izdatak za vlasnika vozila.

Osiguranje automobilskog kaska može se ugovoriti kao potpuno ili kao djelomično kasko osiguranje.

 

Potpuno kasko osiguranje pokriva štete koje su nastale u slučaju:

 

 •  uništenja ili oštećenja vozila u prometnoj nezgodi kada ste Vi odgovorni ili suodgovorni za nezgodu,
 •  oštećenja vozila bez Vašeg znanja,
 •  krađe,
 •  vremenske nepogode (oluje, tuče, poplave i udara groma),
 •  pada ili udara nekog predmeta,
 •  manifestacije ili demonstracije i
 •  požara, eksplozije, i drugih ugovorenih rizika.

 

Premija kasko osiguranja ovisi o:

 

 •  vrijednosti vozila (cijeni),
 •  marki vozila,
 •  starosti vozila,
 •  snazi motora,
 •  ostvarenom bonusu (pravu na bonus),
 •  spolu i dobi osiguranika,
 •  ugovorenoj franšizi i
 •  načinu plaćanja premije.

 

 

Djelomično kasko osiguranje ugovara se uz nižu premiju osiguranja u odnosu na puno kasko osiguranja i pokriva dio rizika iz punog kasko osiguranja.

 

Doplatkom uz kasko osiguranje vozila možete osigurati:

 

 •  vozača i putnike od posljedica nesretnog slučaja i
 •  osobnu prtljagu na svotu koju Vi odaberete.

 

 

U skladu s odredbama Zakona na premiju automobilskog kaska plaća se porez od 10%.