Osiguranja od provalne krađe i razbojstva

Osiguranja od provalne krađe i razbojstva

Ugovaranjem osiguranja od provalne krađe i razbojstva osiguravate se od rizika izvršenja ili pokušaja provalne krađe ili razbojstva, te obijesti (vandalizma) tijekom provalne krađe. Osiguranjem je pokrivena šteta od odnošenja, uništenja ili oštećenja osiguranih stvari, kao i šteta prouzročena oštećenjem građevinskih dijelova objekta, te instalacije i opreme (oštećenje vrata, brava, zidova, stropova, stakala, i sl.) u kojima se nalaze osigurane stvari prilikom izvršenja ili pokušaja izvršenja provalne krađe, odnosno razbojstva.

 

Osigurateljno pokriće moguće je ugovoriti za:

 

  •  pokretnine u zgradama ili prostorijama, namještaj i uređaje i sl.,
    •  osiguranje novca, dragocjenosti, vrijednosnih papira, taksenih i poštanskih maraka i drugih vrijednosti, zbirki i sl. u spremnicima i za vrijeme manipulacije,
    •  osiguranje zaliha robe, sirovina, poluproizvoda, gotovih proizvoda, pomoćnog i potrošnog materijala, sitnog inventara i opreme u industriji, skladištima, trgovinama i ugostiteljstvu,
    •  osiguranje novca i drugih vrijednosti za vrijeme prijenosa i prijevoza za rizik razbojstva i prometne nesreće i
    •  osiguranje stvari u muzejima, izložbama, crkvama i javnim knjižnicama.