Osigurajte svoju tvrtku

Osigurajte svoju tvrtku

Za svoju tvrtku odaberite sigurnost. Osigurajte zaposlenike, imovinu i interese, i na taj način svedite na najmanju moguću mjeru mogućnost da iznenadni i neplanirani štetni događaji ugroze vaše poslovanje. Osiguravajući se prebacujete rizik na osiguratelja i umanjujete posljedice neželjenog događaja.

Osiguranje od požara

Osiguranje od požara
Osiguranjem od požara osiguravate Vašu zgradu i njene dijelove, uključujući ugrađene instalacije i drugu ugrađenu mehaničku opremu (dizala, centralno grijanje s rezervoarom za gorivo, grijače, klima uređaje i sl.), te podrumske zidove i temelje objekta. Moguće je također osigurati i druge vrste nekretnina kao što su ceste, mostovi, tuneli, željeznica i sl.

Osiguranja od provalne krađe i razbojstva

Osiguranja od provalne krađe i razbojstva
Ugovaranjem osiguranja od provalne krađe i razbojstva osiguravate se od rizika izvršenja ili pokušaja provalne krađe ili razbojstva, te obijesti (vandalizma) tijekom provalne krađe. Osiguranjem je pokrivena šteta od odnošenja, uništenja ili oštećenja osiguranih stvari, kao i šteta prouzročena oštećenjem građevinskih dijelova objekta, te instalacije i opreme...

Osiguranje od potresa

Osiguranje od potresa
Potres je elementarna nepogoda koju nije moguće predvidjeti, dolazi brzo, nemoguće ga je zaustaviti i ovisno o snazi može prouzročiti velika materijalna razaranja. Ne možemo ga spriječiti ili točno predvidjeti, ali se možemo na vrijeme osigurati od potencijalnih materijalnih gubitaka.

All risk

All risk
“All risks” ili osiguranje od svih rizika sinonim je za osiguranje imovine prilagođeno svakom pojedinom osiguraniku. Namijenjeno je prije svega tvrtkama koje ostvaruju značajniji opseg poslovanja, te je kao standardno pokriće uobičajeno na svjetskom i europskom tržištu osiguranja.

Osiguranje strojeva od loma i nekih drugih opasnosti

Osiguranje strojeva od loma i nekih drugih opasnosti
Vaši strojevi, aparati, uređaji i oprema stalno su izloženi oštećenjima ili kvarovima koji nastaju korištenjem. Osiguranje strojeva od loma osigurava zaštitu u slučaju oštećenja ili uništenja osiguranog predmeta zbog nezgode u pogonu kao posljedice nepredviđenog i iznenadnog štetnog događaja, uključujući nespretnost, nehaj i zlu namjeru.

Prekid rada zbog požara

Prekid rada zbog požara
Osiguranje od opasnosti prekida rada uslijed požara i nekih drugih opasnosti pruža Vam osigurateljnu zaštitu za štete nastale prekidom rada zbog uništenja, oštećenja ili nestanka osiguranog predmeta. Ovaj rizik se ne može ugovoriti zasebno već kao dopunski uz osiguranje od opasnosti požara i neke druge opasnosti.

Osiguranje stakla od loma

Osiguranje stakla od loma
Osiguranjem stakla od loma pruža Vam se osigurateljna zaštita od uništenja ili oštećenja osiguranog predmeta. Predmetom osiguranja također mogu biti i stvari na izložbi koje se mogu oštetiti ili uništiti uslijed razbijenog osiguranog stakla.

Osiguranje životinja

Osiguranje životinja
Osiguranje životinja je osiguranje od nepredvidivih događaja koji ugrožavaju život i zdravlje životinja i Vaše gospodarstvo. Podijelite rizik kojem ste dnevno izloženi s osigurateljem i zaštitite se od opasnosti.

Osiguranje usjeva i nasada

Osiguranje usjeva i nasada
Poljoprivredna proizvodnja jedna je od najrizičniji gospodarskih grana i stoga je osiguranje usjeva i nasada koje Vam omogućuje zaštitu od nepredvidljivih vremenskih i drugih nepogoda logičan izbor. Poljoprivrednicima koji žive uz zemlju i egzistencijalno ovise o njoj osiguranjem je omogućena financijska zaštita i ekonomska sigurnost za slučaj najgoreg.

Osiguranje objekata u izgradnji

Osiguranje objekata u izgradnji
Osiguranje objekta u izgradnji od izuzetne je važnosti jer pokriva sve najvažnije rizike koji ugrožavaju objekt za vrijeme izgradnje.

Osiguranje objekata u montaži

Osiguranje objekata u montaži
Osiguranje objekta u montaži od posebne je važnosti jer pokriva sve glavne rizike koji ugrožavaju izvođača i objekt za vrijeme montaže.

Osiguranje zaliha na flotantnoj osnovi

Osiguranje zaliha na flotantnoj osnovi
Osiguranjem zaliha na flotantnoj osnovi podrazumijeva osiguranje zaliha do visine stvarne vrijednosti u trenutku nastanka štetnog događaja i najviše do vrijednosti zaliha na dan štete iskazanih u poslovnim knjigama osiguranika. Zalihe se osiguravaju od opasnosti koje su u skladu s uvjetima za osiguranje od opasnosti od požara i nekih drugih opasnosti.

Osiguranje zaliha u rashladnim uređajima

Osiguranje zaliha u rashladnim uređajima
Osiguranje zaliha u rashladnim uređajima usmjereno je prije svega na potrebe tvrtki čija je djelatnost hlađenje i skladištenje zaliha roba na niskim temperaturama, u smrznutom stanju ili nadziranoj atmosferi.

Osiguranje elektroničke opreme

Osiguranje elektroničke opreme
Osiguranje elektroničke opreme pruža Vam osigurateljnu zaštitu za sveukupnu elektroničku opremu, uključujući programe za operativni sustav, pod uvjetom da su u funkciji, te je prvenstveno usmjereno osiguranju opreme korporativnih klijenata. Osigurateljna zaštita uključuje požarne rizike, rizik loma stroja, kao i rizik od provalne krađe i razbojstva.

Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja

Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja
Osiguranjem osoba od posljedica nesretnog slučaja pokriven je svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili pogoršanje zdravlja koje zahtjeva liječničku pomoć.

Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje
Privatno zdravstveno osiguranje je osiguranje kojim osiguravajuća društva osiguravaju veći opseg prava od HZZO-a, viši standard usluge, te daju osiguranicima dodatna prava koja nisu obuhvaćena osnovnim zdravstvenim osiguranjem. Razina pokrića razlikuje se ovisno o programu osiguranja i osiguratelju.

Putno zdravstveno osiguranje

Putno zdravstveno osiguranje
Odlučili ste se za putovanje ili odmor, nije vrijeme za brige prepustite se uživanju, opustite se i mirno otputujte s policom putnog zdravstvenog osiguranja. Putujte sigurni s osigurateljnim pokrićem za slučaj bolesti ili nesretnog slučaja za vrijeme boravka u inozemstvu.

Životno osiguranje

Životno osiguranje
Neizostavan dio financijskog planiranja svakog čovjeka je životno osiguranje. Želimo li zaštititi sebe ili biti odgovorni prema onima koji o nama ovise ugovorit ćemo životno osiguranje. Ugovaranjem životnog osiguranja štedimo kako bi zadržali standard u kasnijim godinama. Životnim osiguranjem štedimo kako bi mogli osigurati sredstva za školovanje djeteta, financijski im olakšali osamostaljenje, zbrinuti starije ili zaštititi poslovanje svoje tvrtke.

Osiguranje od odgovornosti

Osiguranje od odgovornosti
Osiguranjem od odgovornosti štitite svoj ekonomski interes. Ovim osiguranjem pruža se osigurateljna zaštita za štete nastale na stvarima trećih osoba zbog oštećenja ili uništenja i zbog narušenog zdravlja, ozljeda trećih osoba ili smrti. Osiguranjem je pokrivena odgovornost osiguranika iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti.

Osiguranje robe u prijevozu

Osiguranje robe u prijevozu
Rizik nastanka štete na teretu tijekom prijevoza sve je prisutniji. Slaganje tereta, premještanje, duga putovanja, loše vrijeme i ostale prirodne nepogode mogu dovesti do oštećenja, uništenja, krađe dijela ili cijele pošiljke. Ovim osiguranjem pokrivaju se štete nastale uslijed fizičkog oštećenja i gubitka robe u domaćem ili međunarodnom prijevozu.

Osiguranje od financijskih gubitaka

Osiguranje od financijskih gubitaka
Osiguranje raznih financijskih gubitaka je relativna novost na hrvatskom osigurateljnom tržištu i doživljava značajan premijski rast. Financijske rizike u poslovanju moguće je uz kvalitetnu policu podijeliti s osigurateljem i na taj način održati poslovanje i započeti novi razvojni ciklus.

Osiguranje vozila

Osiguranje vozila
Uz posredovanje Optimariska možete ugovoriti cjelovit program osigurateljnih usluga za Vaše vozilo. Automobil u prometu predstavlja potencijalnu opasnost. Da bi se zaštitile žrtve u prometu, zakonom je propisano osiguranje od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama. Automobilski kasko je dragovoljno osiguranje motornog vozila s ciljem naknade štete nastale kada ste Vi odgovorni za prometnu nezgodu.

Osiguranje plovila

Osiguranje plovila
Osigurajte svoju brodicu ili jahtu i plovite bezbrižno. Plovidba morem ponekad sa sobom nosi manje ugodne trenutke koje, na žalost, ne možemo izbjeći, ali možemo utjecati na njihov tijek. Osiguranjem od odgovornosti koje je od 1994. godine zakonska obveza u RH imatelj brodice ili jahte s motorom snažnijim od 15 kw osigurava svoju odgovornost za nematerijalne štete učinjene trećim osobama.