Osigurajte svoju obitelj i dom

Osigurajte svoju obitelj i dom

OSIGURAJTE SVOJU OBITELJ I DOM ugovaranjem:

 

 • osiguranja stana ili kuće,
 • osiguranja apartmana / vikendice ili klijeti,
 • ostalih osiguranja :
  • osiguranja od rizika požara i drugih opasnosti,
  • osiguranja od provalne krađe i razbojstva,
  • osiguranja stvari kućanstva i
  • osiguranja od potresa,
 • osiguranja od nezgode,
 • osiguranja života,
 • zdravstvenog osiguranje,
 • osiguranja vozila i
 • osiguranja plovila.

Osiguranje stana ili kuće

Osiguranje stana ili kuće
Ugovorite osigurateljno pokriće za svoj stan, ili kuću. Zaštitite svoje vlasništvo i članove obitelji ugovarajući neki od osigurateljnih paketa kojima osiguratelji nude i kojima je obuhvaćeno osiguranje: stvari kućanstva (stvari koje služe za uređenje stana te za osobnu upotrebu i potrošnju kao i gotov novac, umjetnine i zbirke, razne antene, osobni dokumenti), boja, obloga i podova uobičajenih pronalaženja oštećenja na vodovodnim i odvodnim cijevima, naknada š...

Osiguranje apartmana / vikendica / klijeti

Osiguranje apartmana / vikendica / klijeti
Osigurajte svoj apartman, vikendicu ili klijet i razmišljajte o odmoru bez stresnih situacija i nepotrebnih financijskih izdataka koji Vam mogu prouzročiti nepredvidivi događaji. Zaštitite svoju imovinu u kojoj stalno ne boravite i ugovorite osigurateljno pokriće od osnovnih i dopunskih opasnosti.

Osiguranje od požara

Osiguranje od požara
Osiguranjem od požara osiguravate Vašu zgradu i njene dijelove, uključujući ugrađene instalacije i drugu ugrađenu mehaničku opremu (dizala, centralno grijanje s rezervoarom za gorivo, grijače, klima uređaje i sl.), te podrumske zidove i temelje objekta. Moguće je također osigurati i druge vrste nekretnina kao što su ceste, mostovi, tuneli, željeznica i sl.

Osiguranje stvari kućanstva

Osiguranje stvari kućanstva
Optimarisk Vam preporuča da uz policu od požarnih opasnosti za svoju nekretninu (stan ili kuću) svakako ugovorite osiguranje stvari kućanstva i na taj način na minimum svedete mogućnost financijskih izdataka u slučaju neželjenog događaja. Osiguranje stvari kućanstva podrazumijeva osiguranje stvari u kući ili stanu, koje služe za uređenje stana ili za osobnu upotrebu i potrošnju (namještaj, kućanski aparati i uređaji, odjeća i obuća, gotov novac, umjetnine, dragocjen...

Osiguranja od provalne krađe i razbojstva

Osiguranja od provalne krađe i razbojstva
Ugovaranjem osiguranja od provalne krađe i razbojstva osiguravate se od rizika izvršenja ili pokušaja provalne krađe ili razbojstva, te obijesti (vandalizma) tijekom provalne krađe. Osiguranjem je pokrivena šteta od odnošenja, uništenja ili oštećenja osiguranih stvari, kao i šteta prouzročena oštećenjem građevinskih dijelova objekta, te instalacije i opreme...

Osiguranje od potresa

Osiguranje od potresa
Potres je elementarna nepogoda koju nije moguće predvidjeti, dolazi brzo, nemoguće ga je zaustaviti i ovisno o snazi može prouzročiti velika materijalna razaranja. Ne možemo ga spriječiti ili točno predvidjeti, ali se možemo na vrijeme osigurati od potencijalnih materijalnih gubitaka.

Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja

Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja
Osiguranjem osoba od posljedica nesretnog slučaja pokriven je svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili pogoršanje zdravlja koje zahtjeva liječničku pomoć.

Životno osiguranje

Životno osiguranje
Neizostavan dio financijskog planiranja svakog čovjeka je životno osiguranje. Želimo li zaštititi sebe ili biti odgovorni prema onima koji o nama ovise ugovorit ćemo životno osiguranje. Ugovaranjem životnog osiguranja štedimo kako bi zadržali standard u kasnijim godinama. Životnim osiguranjem štedimo kako bi mogli osigurati sredstva za školovanje djeteta, financijski im olakšali osamostaljenje, zbrinuti starije ili zaštititi poslovanje svoje tvrtke.

Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje
Privatno zdravstveno osiguranje je osiguranje kojim osiguravajuća društva osiguravaju veći opseg prava od HZZO-a, viši standard usluge, te daju osiguranicima dodatna prava koja nisu obuhvaćena osnovnim zdravstvenim osiguranjem. Razina pokrića razlikuje se ovisno o programu osiguranja i osiguratelju.

Putno zdravstveno osiguranje

Putno zdravstveno osiguranje
Odlučili ste se za putovanje ili odmor, nije vrijeme za brige prepustite se uživanju, opustite se i mirno otputujte s policom putnog zdravstvenog osiguranja. Putujte sigurni s osigurateljnim pokrićem za slučaj bolesti ili nesretnog slučaja za vrijeme boravka u inozemstvu.

Osiguranje vozila

Osiguranje vozila
Uz posredovanje Optimariska možete ugovoriti cjelovit program osigurateljnih usluga za Vaše vozilo. Automobil u prometu predstavlja potencijalnu opasnost. Da bi se zaštitile žrtve u prometu, zakonom je propisano osiguranje od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama. Automobilski kasko je dragovoljno osiguranje motornog vozila s ciljem naknade štete nastale kada ste Vi odgovorni za prometnu nezgodu.

Osiguranje od automobilske odgovornosti

Osiguranje od automobilske odgovornosti
Policom osiguranja od automobilske odgovornosti ispunjavate zakonom propisanu obvezu i osiguravate svoju odgovornost prema trećim osobama za štete prouzročene korištenjem Vašeg vozila. Osiguratelj preuzima rizik na sebe, na taj Vas način financijski štiti i jamči da će posljedice eventualne prometne nezgode biti značajno ublažene. Statistički podaci pokazuju da je vjerojatnost stradavanja u prometnoj nesreći značajno veća nego kod ostalih oblika prijevoza.

Osiguranje automobilskog kaska

Osiguranje automobilskog kaska
Osigurajte kasko osiguranjem svoje vozilo jer ono predstavlja vrijedan dio Vaše imovine. Budite odgovoran vlasnik i zaštitite svoj ekonomski interes. Podijelite rizik s osigurateljem i mirnije spavajte. Bilo koja šteta, manja ili veća, predstavlja neplanirani financijski izdatak za vlasnika vozila.

Osiguranje plovila

Osiguranje plovila
Osigurajte svoju brodicu ili jahtu i plovite bezbrižno. Plovidba morem ponekad sa sobom nosi manje ugodne trenutke koje, na žalost, ne možemo izbjeći, ali možemo utjecati na njihov tijek. Osiguranjem od odgovornosti koje je od 1994. godine zakonska obveza u RH imatelj brodice ili jahte s motorom snažnijim od 15 kw osigurava svoju odgovornost za nematerijalne štete učinjene trećim osobama.