Optimarisk Optimarisk Optimarisk Optimarisk

Europsko i svjetsko tržište osiguranja

Društva za osiguranja na globalnoj razini predstavljaju značajnu ekonomsku snagu kako unutar financijskog sektora tako i sama po sebi. Prema podacima CEA, europske osigurateljne i reosigurateljne federacije, premija je na globalnoj razini u razdoblju od 2000. do 2009. godine narasla 66% (vidi tablica 1.).

 

Tablica 1.-Pregled premije ostvarene u svijetu po kontinentima 2000.-2009. ($bn)

Izvor: http://www.cea.eu/uploads/Modules/Publications/1290503264_europen-insurance-infigures.pdf, CEA Statistics, br. 42., str. 35.

 

U tom razdoblju Europa je zabilježila najveći rast od 105% i s ostvarenih 786 milijardi dolara ostvarene premije narasla na više od 1611 milijardi dolara premijskog prihoda u 2009. godini. Svakako treba spomenuti činjenicu da je europski kontinent 2007. godine ostvario rekordan premijski prihod u iznosu od 1763 milijarde dolara, te da je pod teretom ekonomske krize rezultat u 2008. i 2009. godini premijski lošiji. Visoke stope rasta zabilježene su u Aziji i iznose 53% u razdoblju 2000.-2009. godina, s naglaskom na značajniji rast premijskog prihoda u brzo rastućim ekonomijama Kine i Indije koje su najviše utjecale na sveukupni rast premije na azijskom kontinentu. Sjevernoamerički kontinent zabilježio je u navedenom razdoblju stopu rasta od 36% i bio u skladu s rastom BDP-a dviju sjevernoameričkih ekonomija SAD-a i Kanade. U ostatku svijeta vrijedi istaknuti Australiju, Afriku i Južnu Ameriku koje su rasle ukupno 114% u spomenutom razdoblju, te svakako treba naglasiti doprinos Australije i Brazila, čije su ekonomije generatori tog rasta. Rast premije se dakle zbog svjetske ekonomske krize na rastućim, ali i na drugim tržištima usporio. Europsko osigurateljno tržište je kao i druga tržišta u svijetu raslo po stopi većoj od BDP-a u razdoblju od 2000.-2009. godine. Najznačajniji dio Europskog osigurateljnog tržišta, tj. 95% koncentriran je u asocijaciji CEA, europskoj osigurateljnoj i reosigurateljnoj federaciji. Članstvo u ovom udruženju koje zapošljava oko milijun uglavnom visokokvalificiranih radnika čine 33 zemlje među kojima i Hrvatska.

 

Broj osiguravajućih društava u zemljama članicama CEA (europske osigurateljne i reosigurateljne federacije) premašuje brojku od 5000. Svakako treba izdvojiti Veliku Britaniju u kojoj posluje više od 900 društava, Republiku Njemačku s preko 600 iFrancusku s 452 osigurateljna društva u 2009. godini (vidi tablica 2.).

 

Tablica 2.-Broj osiguravajućih društava u zemljama članicama CEA

Izvor: http://www.cea.eu/uploads/Modules/Publications/1290503264_europen-insurance-infigures.pdf, CEA Statistics, br. 42., str. 46.

 

Ukupna premija ostvarena u zemljama članicama CEA-e predstavlja nešto više od 1/4 ukupne svjetske premije u 2009. godini i iznosi 1.056 milijardi EUR-a (vidi tablica 3.).

 

Tablica 3.-Ukupna premija osiguranja zemalja članica CEA 2001.-2009.

Izvor: http://www.cea.eu/uploads/Modules/Publications/1290503264_europen-insurance-infigures.pdf, CEA Statistics, br. 42.

 

Najvećih 20 europskih osiguratelja je u 2008. godini zadržalo pozicije iz 2007. godine i u ukupnom europskom premijskom rezultatu sudjelovalo s gotovo 50%. Najveća i vodeća osigurateljna kompanija Allianz je tako u 2008. godini ostvarila premijski prihod od 89 milijardi EUR-a, što je odnosu na 2007. godinu pad od 4,97 %. Drugi po veličini je francuski osiguratelj AXA s ostvarenih 86,9 milijardi EUR-a i nešto manjim padom u odnosu na predhodnu 2007. godinu koji je iznosio 1,75% (vidi tablica 4.).

 

Tablica 4.-20 najvećih Europskih osiguratelja u 2008. godini.


Izvor: http://www.cea.eu/uploads/Modules/Publications/1290503264_europen-insurance-infigures.pdf, CEA Statistics, br. 42., str. 46.

 

Veliki europski osiguratelji prisutni su u gotovo svim europskim kao i u većini značajnijih svjetskih zemalja.

 

U tablici 5. je pregled deset najvećih svjetskih osiguratelja po tržišnoj vrijednosti.

 

 

Tablica 5.-Top 10 osiguravajućih društava po tržišnoj vrijednosti u svijetu

Izvor: http://www.economywatch.com/insurance-in-world/top-insurance-companies.html

 

Na prvom mjestu je AIG, američki osiguratelj kojeg je uzdrmala ekonomska kriza i koji je bio izravno upleten u financijske malverzacije na tržištu hipotekarnih kredita. S tržišnom vrijednosti nešto višom od 172 milijarde dolara uvjerljivo je prvi ispred AXA Group izFrancuske i njemačke osigurateljne kompanije Allianz koje drže drugo i treće mjesto s 66, odnosno 65,5 milijardi dolara tržišne kapitalizacije. Važno je spomenuti da su među deset najvećih po tržišnoj kapitalizaciji tri društva iz SAD-a, dva iz Njemačke, te po jedno izFrancuske, Italije, V. Britanije, Japana i Nizozemske.

 

Društva za posredovanje u svijetu i Europi

 

U cijelom svijetu, a pogotovo u Sjevernoj Americi, brokeri zauzimaju značajnu ulogu u prodaji osiguranja. Deset najvećih brokera, od kojih čak osam dolazi iz SAD-a, ostvarilo je u 2008. godini nešto više od 29 milijardi dolara prihoda od posredovanja u osiguranju i reosiguranju (vidi tablica 1.).

 

Tablica 1.-Top 10 Posrednika u osiguranju u svijetu u 2008.

Izvor: http://www.businessinsurace.com/article/99999999/PAGES/102

 

Velika društva za posredovanje poput Marscha, AON-a i Willisa, imaju svoje urede u većini zemalja svijeta, pa tako i u Republici Hrvatskoj.

 

U prodaji osigurateljnih proizvoda u Europi posrednici u osiguranju imaju značajnu ulogu. Od svih kanala prodaje životnog osiguranja oni uzimaju najveći udio u distribuciji. U 2008. godini posrednici u osiguranju su u prodaji životnih osiguranja u Velikoj Britaniji ostvarili izrazito visokih 73%, u Irskoj 45%, a u Slovačkoj koja je Republici Hrvatskoj zbog tranzicijskih procesa vrlo zanimljiva 79% (vidi tablica 2.).

 

Tablica 2.-Udio posrednika u prodaji osiguranja u Europi po vrstama osiguranja

Izvor: http://www.cea.eu/uploads/Modules/Publications/1290503264_europen-insurance-infigures.pdf,

CEA Statistics, br. 42., str. 29.-33.

 

U prodaji neživotnih osiguranja brokeri u Italiji sudjelovali su s visokih 84%, Belgiji 63%, Nizozemskoj 54%,Francuskoj preko 50%, a u susjednoj Sloveniji s 44%. Važno je naglasiti da značaj posrednika u prodaji osigurateljnih proizvoda ovisi i o osigurateljnoj tradiciji što djelomično potvrđuje činjenica da u osigurateljno razvijenim zemljama imaju važniju ulogu nego u slabije osigurateljno razvijenim ekonomijama. U susjednoj Sloveniji 2010. godine poslovalo je 106 poduzeća posrednika u osiguranju, te 6 slovenskih samostalnih posrednika-poduzetnika osiguranja i više od 3000 stranih posrednika i zastupnika u osiguranju sa sjedištem u Europskoj Uniji. Osigurateljna industrija zapošljava velik broj ljudi. Stoga se može zaključiti da i djelatnost posredništva u osiguranju ima veliku ulogu u zapošljavanju viskoobrazovanih ljudi.