All risk

All risk

“All risks” ili osiguranje od svih rizika sinonim je za osiguranje imovine prilagođeno svakom pojedinom osiguraniku. Namijenjeno je prije svega tvrtkama koje ostvaruju značajniji opseg poslovanja, te je kao standardno pokriće uobičajeno na svjetskom i europskom tržištu osiguranja.

 

All risk podrazumijeva:

  • jednu policu za ugovoreni broj rizika,
  • manje administracije,
  • mogućnost sklapanja osiguranja od prekida rada,
  • mogućnost proširenja standardnih oblika pokrića na pokriće od svih neimenovanih opasnosti, čime se pruža potpuna zaštita Vaše imovine i poslovanja tvrtke,
  • mogućnost ugovaranja raznih iznosa učestvovanja u šteti (franšiza) čime se bitno smanjuju premije osiguranja,
  • adekvatno nagrađivanje za mjere poduzete glede sprečavanja rizika kroz dodatno smanjenje premije i
  • osiguranje na novu vrijednost,

 

što ga čini zaista posebnim osigurateljnim pokrićem.

 

Smatrate li da plaćate previsoku premiju osiguranja jer ste već i sami uložili u preventivnu zaštitu Vaše imovine i spremni ste preuzeti mali rizik na sebe (udio u šteti), a da pritom imate pokriće od svih opasnosti, all risk je idealno rješenje za Vas.